Hverdagen på skolen

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er en erhvervsskole, som ligger i Herning og Holstebro. På begge adresser underviser vi elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse samt på grundforløbene hertil. Vi holder desuden forskellige kurser, temadage og efteruddannelsesforløb for medarbejdere fra de to fagområder.

Det betyder, at du som elev eller kursist møder mange forskellige mennesker i din hverdag. Du bliver en del af et bredt og mangfoldigt fællesskab, hvor vi respekterer hinandens forskelligeheder, lærer af hinandens forskellige tilgange til hverdagen og møder hinanden i øjenhøjde. 

Se glimt fra hverdagen på vores facebook og instagram

Velkommen til!