Her læser vi ikke kun om teorierne - vi afprøver og udfordrer dem!

Som elev på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland oplever du, at vi underviser på en helt særlig måde, og at vi ikke sidder stille i et undervisningslokale ret længe af gangen. Vi benytter os af begrebet praksisnær undervisning, som betyder, at du afprøver den teori, du lærer, på en håndgribelig måde.

For eksempel har skolen forskellige værksteder, hvor undervisere og elever afprøver de teorier, de har lært fra bøgerne, under virkelighedstro forhold. Vi har blandt andet en øve lejlighed, der afspejler en ældre borgers hjem, en sengestue, kreative værksteder, et simulationsværksted og et elevkøkken. Her kan du som elev øve dig, inden du kommer ud blandt borgere i dine praktikker. 

 Rent praktisk bestræber vi os i den daglige undervisning på, at teoriundervisning i undervisningslokalet ikke varer mere end 20 minutter. Herefter er der grupperarbejde og tid til spørgsmål og fordybelse i det nye stof, inden elever og underviser kan afprøve den nye viden i et værksted. Ofte hjælper eleverne hinanden ved at spille teorien som små skuespil.