Ny chefgruppe på SOSU MV

Inge Dolmer overtog direktørposten på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 1. juli 2022. Siden da har hun som følge af naturlig udskiftning i ledelsen arbejdet på at omorganisere skolens chefgruppe, og hun kan nu præsentere holdet, som skal bistå hende og de cirka 150 ansatte på skolen i arbejdet med at rekruttere og uddanne kompetente medarbejdere til social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område.  

Chefgruppen består fremover af ét velkendt ansigt, Dorte Greve Engsig og to nytilkomne, Henrik Saul og Ernst Löwe Lindberg.

Dorte Greve Engsig startede som afdelingsleder for grundforløbene og den pædagogiske assistentuddannelse på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland i februar 2021 og er nu tiltrådt som uddannelseschef for de samme områder. Inden ansættelsen på SOSU MV var Dorte Greve Engsig allerede godt bekendt med SOSU-verdenen, da hun kom fra lederstillinger på først SOSU Østjylland og sidenhen Randers Social- og Sundhedsskole, hvor hun var ansat som uddannelseschef.

Henrik Saul, der kommer fra en stilling som leder af det samlede 10. klassestilbud i Vejen Kommune, er 1. oktober 2022 startet som uddannelseschef for social- og sundhedsuddannelserne, EUX Velfærd samt skolen i Holstebro. Samlet har han mere end 18 års ledelseserfaring inden for ungdoms- og voksenuddannelse i politisk styrede organisationer, bl.a. som uddannelseschef på VUC Kolding.

Den 15. september 2022 startede Ernst Löwe Lindberg som økonomi- og administrationschef med ansvaret for skolens økonomi, administration og serviceafdeling. Han har mere end 10 års erfaring med ledelse og økonomistyring i offentlige administrationer og har bl.a. været leder inden for Sundhed og Omsorg i Horsens og Aarhus kommune. Senest kommer han fra en lederstilling for projektøkonomi ved HEALTH Økonomi på Aarhus Universitet. 

Inge Dolmer ser frem til samarbejdet med den nye chefgruppe:

- Jeg er overbevist om, at vi i ansættelsesudvalget har udvalgt kompetente profiler og ikke mindst engagerede kolleger til at indgå i skolens chefgruppe. Sammen med mig og medarbejderne på skolen kommer gruppen til at indgå i den kæmpemæssige rekrutteringsopgave til social- og sundhedsuddannelserne, så vi sikrer veluddannet personale til plejecentre, hjemmeplejen og hospitalerne. Og derudover arbejder vi benhårdt på også at rekruttere til det pædagogiske område, hvor minimumsnormeringer bliver et krav fra 2024, udtaler Inge Dolmer. 

En nysgerrig tilgang til samarbejde og udvikling af SOSU MV
For de to nytilkomne chefer går den første tid naturligvis med at lære uddannelserne, elever, de to skoler i Herning og Holstebro samt kollegerne at kende, mens Dorte Greve Engsig kan fokusere på de nye opgaver, der følger med skiftet til chef:

- Som uddannelseschef vil jeg fokusere på at være åben og få talt med alle, som jeg skal til at samarbejde med. Samskabelse interesserer mig, og det vil jeg fortsat være drevet af, når jeg fortsætter det gode samarbejde med eksterne parter og også viderefører skolens ambition om at gå forrest i forhold til at få andre til at tale sammen om uddannelse til velfærdsområdet. F.eks. via dialog- og netværksmøder og samarbejde med faglige organisationer, siger hun og nævner også rekruttering samt pædagogisk strategi, organisering og udvikling som fokusområder.

Uddannelseschef Henrik Saul vil fokusere sit arbejde i to retninger i den første tid. Internt og eksternt:

- For at jeg kan være med til at udvikle SOSU MV i samarbejde med gode kolleger er min naturlige og lavpraktiske tilgang til at komme ind i hverdagen at være nysgerrig og undersøgende i forhold til medarbejderne, kulturen, arbejdsgangen på skolerne og hvorfor opgaver løses, som de gør, siger han og tilføjer, at han samtidig vil lægge stor energi i det eksterne arbejde:

- SOSU MV er afhængig af en stor synlighed i lokalområde, og skolen har brug for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, øvrige aktører, interessenter, kommuner og så videre for at skolen kan udvikle sig og være en vigtig spiller i forhold til uddannelse af fremtidige velfærdsmedarbejdere.

På økonomi- og administrationsområdet vil Ernst Löwe Lindberg også bruge den første tid på at lære sin nye arbejdsplads at kende:

- Jeg har fået et bredt ansvarsområde, som omfatter service, administration og økonomi, og jeg glæder mig til at blive klogere på det tværfaglige samarbejde i de fællesfunktioner, der binder organisationen sammen og understøtter undervisningen af eleverne. Jeg vil i den kommende tid stille nysgerrige spørgsmål og bruge de svar, jeg finder, til positivt at udfordre det eksisterende, siger han og præsenterer de umiddelbare tanker i forhold til arbejdet med skolens økonomi:

- Et prioriteret område bliver at sikre tydelighed og gennemsigtighed i grundlaget for skolens økonomistyring. I den sammenhæng ser jeg frem til at indgå i relevante faglige netværk og bidrage aktivt til gensidig inspiration. Jeg vil gøre mit bedste for at klæde ledelsen på økonomisk, således at skolen fremadrettet kan bevare handlemuligheder og imødekomme nuværende og kommende behov for uddannelser og samtidig forblive et attraktivt uddannelsestilbud og arbejdssted, slutter Ernst Löwe Lindberg.

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har skoler i Herning og Holstebro og uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter samt afholder kurser og opkvalificeringsforløb til begge områder.