Første spadestik tages til ny SOSU-skole i Holstebro

I foråret 2021 står en nybygget social- og sundhedsskole klar på Døesvej i Holstebro. Første spadestik tages 6. februar 2020 og markerer dermed starten på en proces med fokus på bæredygtigt byggeri, elever og ansattes trivsel samt muligheden for at uddanne endnu flere faglærte medarbejdere til det midt- og vestjyske arbejdsmarked.Social & SundhedsSkolen, Hernings afdeling i Holstebro er i vækst, og behovet for flere kvadratmeter, faglokaler og fællesområder munder nu ud i bygningen af en 3000 kvadratmeter stor social- og sundhedsskole på Døesvej i Holstebro. Skolen kommer til at danne ramme om uddannelse af social- og sundheds- samt pædagogisk personale til lokalområdet.

Torsdag 6. februar 2020 stikkes ikke mindre end fire spader i jorden – ført af blandt andet borgmester i Holstebro H. C. Østerby. Første spadestik er ud over en festlig begivenhed også startskuddet på et byggeri med fokus på bæredygtige løsninger og fællesskaber eleverne imellem.

- Vi glæder os meget til at tage hul på et spændende byggeår sammen med arkitekter og entreprenøren, der har fundet interessante løsninger, som rummer vores ønsker om bæredygtige materialer og gode muligheder for fordybelse og fællesskab, siger Mads Schmidt Haagensen, direktør på Social & SundhedsSkolen, Herning.

- Vi har store forventninger om, at en ny og tidssvarende skole med moderne faglokaler, fordybelsesrum, simulationsrum, fællesområder og bevægelsessal giver os endnu bedre rammer til at lave vedkommende og aktuel undervisning, der støtter op om behovet for fagligt og menneskeligt dygtige medarbejdere ude på de social- og sundhedsfaglige og pædagogiske arbejdspladser, uddyber direktøren.

Håber, at ny skole tiltrækker flere elever
Håbet er også at tiltrække endnu flere uddannelsessøgende til et fag, der er trængt og et arbejdsmarked, der tørster efter flere hænder:

- Vi håber, at et attraktivt skolemiljø i tæt nærhed med de øvrige erhvervsuddannelser på UC Holstebro - og muligheden for at benytte de nyeste teknologier tiltrækker endnu flere elever, som kan se værdien i at tage en uddannelse, hvor du i den grad sætter dig selv i spil og har gode jobmuligheder efterfølgende, tilføjer han.

Ny skole, nyt navn
I forbindelse med bygningen af en ny skole i Holstebro og et stigende behov for at sammenknytte social- og sundhedsskolens to adresse i henholdsvis Herning og Holstebro er der endnu et spændende punkt på dagsordenen den 6. februar:

- Vi må erkende, at vi i løbet af årene er vokset ud af vores navn. Med en vækst på matriklen i Holstebro og samarbejdspartnere fordelt over et geografisk bredt område i Midt- og Vestjylland mærker vi behovet for at favne mere ligeligt i forhold til vores elever og interessenter. Vi synes, det er på tide at markere, at vi er én skole – fordelt på to ligeværdige adresser, fastslår Finn Stengel Petersen, bestyrelsesformand, Social & SundhedsSkolen, Herning.

Derfor er planen at sige farvel til navnet, Social & SundhedsSkolen, Herning – og i stedet sætte gang i processen med at finde et nyt og mere inkluderende navn, der både rummer skolen i Herning og den nye skole i Holstebro.

- I forbindelse med første spadestik inviterer vi elever, samarbejdspartnere, kommuner og andre interesserede med i en konkurrence om at finde det bedst favnende navn til social- og sundhedsskolen i Herning og Holstebro, fortæller bestyrelsesformanden.

Konkurrencen bliver nærmere præsenteret ved arrangementet 6. februar 2020.

Den nye social- og sundhedsskole i Holstebro er tegnet af Årstiderne Arkitekter, og Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S har entreprisen på byggeriet. Skolen forventes at stå klar i løbet af foråret 2021.