Nye SOSU-uddannelser i 2017

Fra januar 2017 ændres social- og sundhedsuddannelsen til to selvstændige erhvervsuddannelser; social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Den nuværende trindeling af social- og sundhedsuddannelsen ophører med årsskiftet.

Med begge de nye social- og sundhedsuddannelser bliver du uddannet til at gøre en forskel for andre mennesker, som er i en situation, hvor de ikke selv kan. Du får løn under uddannelsen, og du er sikret gode muligheder for videreuddannelse, skulle du senere hen have lyst til at dygtiggøre dig endnu mere. 

Den nye social- og sundhedshjælperuddannelse sætter fokus på, at du lærer at gøre en forskel for mennesker med handicaps, ældre mennesker og syge borgere. Du lærer at skabe struktur og sammenhæng i hverdagen for de mennesker, som ikke kan selv, og som er afhængige af din omsorg og faglige kunnen. Du observerer og registrere ændringer i borgerens helbredstilstand og er bindeleddet til øvrige sundhedsfaglige instanser. Du hjælper med praktiske opgaver så som vasketøj, personlig pleje og rengøring, og du bliver en vigtig hjælp i forhold til at navigere i den digitale verden og til at benytte velfærdsteknologiske hjælpemidler, som vinder større og større indpas. 

Du kommer typisk til at arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem eller bosteder eller hos et privat bureau.

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse sætter fokus på, at du lærer at guide og skabe sammenhæng for borgere, der står i svære livssituationer. og i den forbindelse er i berøring med sundhedsvæsenet. Igennem kommunikation, motivation og vejledning hjælper du den syge borger til at opleve sammenhæng undervejs i forløbet med f.eks. sygehus, hjemmepleje og/eller psykiatrien. Dine praktikker undervejs i uddannelsen giver dig ballast og erfaring fra disse områder, så du er i stand til at lede, koordinere og udføre opgaver inden for medicin, grundlæggende sygepleje, psykiske lidelser, livsstilssygdomme og meget andet. 

Du kommer typisk til at arbejde på plejecentre, på sygehus, i psykiatrien, i hjemmeplejen eller hos et privat bureau.

Trinopdelingen forsvinder
Fremover vælger man fra start, om man ønsker at uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og det er ikke længere nødvendigt at have taget social- og sundhedshjælperuddannelsen for at kunne starte på -assistenten. 

Det er stadig en mulighed for en uddannet social- og sundhedshjælper at videreuddanne sig som social- og sundhedsassistent. Det sker med en afkortning i -assistentuddannelsen på cirka et halvt år. 

Det starter stadig med et grundforløb
Fælles for begge de nye social- og sundhedsuddannelser er, at de starter med et grundforløb. Alt afhængigt af alder og tidligere erhvervs- og skoleerfaring starter man på grundforløb 1 eller 2. 


Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, skulle du have spørgsmål til dine individuelle muligheder med de to nye uddannelser.

Telefon: 9627 2929 på hverdage mellem kl. 10.15-12.00.

21.09.16