Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 05.08.24 - 10.01.25

Ferie uge 42

Ferie 21. dec 2024- 5. jan. 2025 (begge dage incl.)

PFU uge 44

Afsluttende prøve: Uge 2 - 2025
Afslutning: 10.01.2025

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.