Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 16.04.25 - 01.10.25

Fri 5. juni 2025

Ferie: uge 28, 29 og 30 2025

PFU uge 32, 2025

Afsluttende prøve: Uge 40 - 2025
Afslutning: 01.10.2025

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.