Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 25.10.23 - 22.03.24

Ferie 22.dec. og uge 52, 2. januar 2024

PFU uge 3, 2024

Afsluttende prøve: Uge 12 - 2024
Afslutning: 22.03.2024

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.