Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 22.10.24 - 24.03.25

Ferie: 21. dec. 2024 - 5. jan. 2025 (begge dage incl.)

PFU uge 4, 2025

Afsluttende prøve: Uge 12 - 2025
Afslutning: 24.03.2025

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.