Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 02.08.23 - 10.10.23
Afsluttende prøve: Uge 41 - 2023
Afslutning: 10.10.2023

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.