Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 20.02.23 - 03.05.23

Ferie 6.-10. april 2023 begge dage incl. 

Afsluttende prøve: Uge 18 - 2023
Afslutning: 03.05.2023

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.