Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 02.08.21 - 21.11.21

Ferie uge 42

Oplæring 1 22.11.21 - 03.06.22

Ferie aftales med arbejdsgiver

Skoleperiode 2 04.06.22 - 10.10.22

Ferie uge 28, 29, 30

Oplæring 2 11.10.22 - 21.04.23

Ferie aftales med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 22.04.23 - 11.08.23

Ferie den 19. maj 

Fri den 5. juni

Ferie uge 28, 29, 30

Afsluttende prøve: Uge 32 - 2023
Afslutning: 15.09.23. Dimission holdes sammen med hele holdet.

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.