Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 30.01.23 - 22.05.23

Fri den 19. maj

Skoleperiode 2 23.05.23 - 26.09.23

Ferie i uge 28,29,30

Skoleperiode 3 27.09.23 - 19.12.23

ingen ferie

Afsluttende prøve: Uge 51 - 2023
Afslutning: 19.12.2023

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i planen.