Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 (sammen med hold: PA2301) 30.01.23 - 21.05.23
Skoleperiode 2 (Kun EUV 1'er) 22.05.23 - 26.09.23

Fri den 5. juni 

Ferie i uge 28,29,30

Skoleperiode 3 (Kun EUV 1'er) 27.09.23 - 19.12.23

ingen ferie

Afsluttende prøve: Uge 51 - 2023
Afslutning: 19.12.2023

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i planen.