Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 (m.PA2501) 25.01.25 - 21.04.25

Ingen ferie

Skoleperiode 2 (m. PA2406) 22.04.25 - 28.08.25

Fri den 5. juni
Ferie i uge 28,29,30

Skoleperiode X (16 dage) 29.08.25 - 19.09.25

Ingen ferie

Aftal nærmere med arbejdsgiver 20.09.25 - 07.10.25

(16 dage)

Skoleperiode 3 (m.PA2401 -euv2) 08.10.25 - 20.01.26

Ferie: uge 42 og julen*

Afsluttende prøve: uge 3 - 2026
Afslutning: 20.01.2026

Der kan ikke holdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.

*Julen 2025:
fra og med den 22.12.2025 til og med den 02.01.2026