Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 27.07.20 - 15.11.20

Ferie uge 42

Oplæring 1 16.11.20 - 21.05.21

Ferie aftales med arbejdsgiver

Skoleperiode 2 22.05.21 - 27.09.21

Ferie uge 28, 29, 30

Oplæring 2 28.09.21 - 01.04.22

Ferie aftales med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 02.04.22 - 02.09.22

Ferie den 11, 12 og 13. april

Ferie den 27. maj

Ferie uge 28, 29, 30

Afsluttende prøve: Uge 35 - 2022
Afslutning: 02.09.2022

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.