Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 09.08.21 - 24.10.21

inkl. ferie uge 42

Kommunal 2. del oplæring 25.10.21 - 04.03.22

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 05.03.22 - 20.06.22
Erhvervsrettet påbygning 21.06.22 - 04.07.22
Psykiatrioplæring 05.07.22 - 28.10.22

evt. 4 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 29.10.22 - 06.03.23

inkl. 1 uges ferie uge 52/1
inkl. ferie uge 7

Somatisk Hospitalsoplæring 07.03.23 - 26.05.23
Somatisk Kommunaloplæring del 1 27.05.23 - 26.09.23

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 27.09.23 - 17.10.23
Somatisk Kommunaloplæring del 2 18.10.23 - 21.11.23

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Afsluttende prøve: Uge 42 - 2023
Afslutning: 17.10.2023

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.