Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 11.01.25 - 16.02.25
Kommunal 1. del oplæring 17.02.25 - 20.06.25
Skoleperiode 2 21.06.25 - 21.09.25

inkl. ferie uge 28-30

Kommunal 2. del oplæring 22.09.25 - 30.01.26

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 31.01.26 - 21.05.26

inkl. ferie i uge 7

Erhvervsrettet påbygning 22.05.26 - 08.06.26

inkl. fri d. 05.06.2026

Psykiatrioplæring 09.06.26 - 18.09.26

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 19.09.26 - 28.01.27

inkl. ferie i uge 42

inkl. 1 uges ferie i uge 52/1

Somatisk Hospitalsoplæring 29.01.27 - 23.04.27

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring del 1 24.04.27 - 03.09.27

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 04.09.27 - 26.09.27
Somatisk Kommunaloplæring del 2 27.09.27 - 31.10.27

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Afsluttende prøve: Uge 38 - 2027
Afslutning: 24.09.2027

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.