Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 06.12.25 - 08.03.26

inkl. 1 uges ferie i uge 52/1

inkl. ferie i uge 7

Kommunal 2. del oplæring 09.03.26 - 17.07.26

fastlagt ferie i uge 28-29 efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 18.07.26 - 08.11.26

inkl. ferie i uge 30

inkl. ferie i uge 42

Erhvervsrettet påbygning 09.11.26 - 22.11.26
Psykiatrioplæring 23.11.26 - 05.03.27

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 06.03.27 - 04.07.27
Somatisk Hospitalsoplæring 05.07.27 - 15.10.27

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring del 1 16.10.27 - 31.01.28

fastlagt ferie i uge 42

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 01.02.28 - 21.02.28
Somatisk Kommunaloplæring del 2 22.02.28 - 27.03.28

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Afsluttende prøve: Uge 7 - 2028
Afslutning: 21.02.2028

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.