Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 01.11.21 - 18.01.22

inkl. 1 uges ferie uge 52/1

Kommunal 2. del oplæring 19.01.22 - 27.05.22

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 28.05.22 - 26.09.22

inkl. ferie uge 28-30

Erhvervsrettet påbygning 27.09.22 - 10.10.22
Psykiatrioplæring 11.10.22 - 13.01.23

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 14.01.23 - 21.05.23

inkl. ferie uge 7

Somatisk Hospitalsoplæring 22.05.23 - 25.08.23

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring del 1 26.08.23 - 15.12.23

evt. 1 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 16.12.23 - 17.01.24

inkl. ferie 1 uge i uge 52/1

Somatisk Kommunaloplæring del 2 18.01.24 - 21.02.24

evt. 1 uges ferie efter aftal med arbejdsgiver

Afsluttende prøve: Uge 3 - 2024
Afslutning: 17.01.2024

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.