Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 06.09.25 - 23.11.25

inkl. ferie i uge 42

Kommunal 2. del oplæring 24.11.25 - 03.04.26

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 04.04.26 - 06.08.26

inkl. fri d. 05.06.2026

inkl. ferie uge 28-30

Erhvervsrettet påbygning 07.08.26 - 20.08.26
Psykiatrioplæring 21.08.26 - 04.12.26

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 05.12.26 - 20.04.27

inkl. 1 uges ferie i uge 52/1

inkl. ferie i uge 7

Somatisk Hospitalsoplæring 21.04.27 - 09.07.27
Somatisk Kommunaloplæring del 1 10.07.27 - 19.11.27

fastlagt ferie i uge 28-30 efter aftale med arbejdsgiver

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 20.11.27 - 10.12.27
Somatisk Kommunaloplæring del 2 11.12.27 - 14.01.28

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Afsluttende prøve: Uge 49 - 2027
Afslutning: 10.12.2027

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.