Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 02.10.25 - 12.11.25

inkl. ferie i uge 42

Kommunal 1. del oplæring 13.11.25 - 13.03.26

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 2 14.03.26 - 31.05.26
Kommunal 2. del oplæring 01.06.26 - 09.10.26

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 10.10.26 - 04.02.27

inkl. ferie i uge 42

inkl. ferie 1 uges ferie i uge 52/1

Erhvervsrettet påbygning 05.02.27 - 25.02.27

inkl. ferie i uge 7

Psykiatrioplæring 26.02.27 - 11.06.27
Skoleperiode 4 12.06.27 - 19.09.27

inkl. ferie i uge 28-30

 

Somatisk Hospitalsoplæring 20.09.27 - 17.12.27

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring del 1 18.12.27 - 24.05.28

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 25.05.28 - 17.06.28
Afsluttende prøve: Uge 24 - 2028
Afslutning: 16.06.2028

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.