Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 20.08.24 - 09.09.24

Ingen ferie

Skoleperiode 2 10.09.24 - 14.10.24

Ingen ferie

Skoleperiode 3 15.10.24 - 05.12.24

Ferie den 16., 17. og 18. oktober

Skoleperiode 4 06.12.24 - 19.12.24

Ingen ferie

Afsluttende prøve: Uge 51 - 2024
Afslutning: 19.12.2024

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.