Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 19.02.24 - 10.03.24
Skoleperiode 2 11.03.24 - 17.04.24
Skoleperiode 3 18.04.24 - 10.06.24

Fri den 5. juni

Skoleperiode 4 11.06.24 - 24.06.24
Afsluttende prøve: Uge 25 - 2024
Afslutning: 24.06.2024

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.