Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 07.06.24 - 20.06.24
Erhvervsrettet påbygning 21.06.24 - 27.06.24

Samarbejde med borgeren med demens og pårørende

Skoleperiode 1 fortsat 28.06.24 - 04.07.24
Erhvervsrettet påbygning 05.07.24 - 01.08.24

Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Incl. ferie i uge 28,29,30

Kommunal 1. del oplæring 02.08.24 - 18.10.24

Evt. 1 uges ferie aftalers med arbejdsgiver 

11 uger

Skoleperiode 2 19.10.24 - 24.11.24
Erhvervsrettet påbygning 25.11.24 - 29.11.24

Mødet med borgeren med psykisk sygdom

Kommunal 2. del oplæring 30.11.24 - 21.02.25

Evt. 2 uges ferie aftales med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 22.02.25 - 13.04.25
Erhvervsrettet påbygning 14.04.25 - 23.04.25

Hjælperens rolle i det palliative forløb

Kommunal 3. del oplæring 24.04.25 - 24.06.25
Teoriindkaldedage 25.06.25 - 26.06.25
Kommunal 3. del oplæring fortsat 27.06.25 - 25.07.25

Evt. 3 uges ferie aftales med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 26.07.25 - 06.08.25
Afsluttende prøve: Uge 32 - 2025
Afslutning: Den 06-08-2025

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst. Kan kun afholdes i oplæringsperioden.