Specialpædagogisk støtte - SPS

    Accepter marketing-cookies for at se indhold.
    

Som elev på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har du mulighed for at få specialpædagogisk støtte til at gennemføre dit uddannelsesforløb.

Skolen har forskellige muligheder for at hjælpe dig, hvis du har behov for udvidet undervisning i dansk sprog, eller læse-stavevanskeligheder, matematikvanskeligheder, særlige fysiske/psykiske behov eller lignende.

Du er velkommen til at henvende dig til skolens studievejledning, hvis du er i tvivl om, hvilken betydning dine særlige behov kan have for dine uddannelsesmuligheder inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område.

Du kan gennemføre en SPS-screening i studievejledningen, som kan afdække hvilke hjælpemidler, du har brug for.

 • Der kan søges om en it-rygsæk og studiestøttetimer i forhold til læse-stavevanskeligheder
 • Der kan søges om SPS-støttetimer ved andre vanskeligheder
 • Du kan få lagt et læse-stave-program på din egen pc, mens du går på uddannelsen. Programmet er også installeret på samtlige pc’er på skolen
 • Etablering af hjælpemidler ved hørenedsættelse (teleslynge o.l.) og andre fysiske udfordringer
 • Indretning af de fysiske rammer under hensyntagen til særlige fysiske behov