Professionel fagperson - tæt på borgeren

Som social- og sundhedsassistent arbejder du professionelt med sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Du er bindeleddet mellem sygehuse og borgerens eget hjem/hverdag, der støtter borgeren i at mestre eget liv i forbindelse med behandling af sygdom. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til at bibeholde evnen til at kunne selv.

Rette valg af uddannelse!

Jeg holder af, at ingen dage er ens, og jeg mærker, at i mit fag gør vi vores bedste for, at borgere og patienter har et godt og meningsfuldt liv. Jeg brænder for det enkelte menneske, og jeg er stolt af at være en del af social- og sundhedssektoren.
Matilde - Social- og sundhedsassistentelev

Jeg vil bruge min EUX til at læse videre.

Jeg elsker at arbejde med mennesker, og jeg synes, det er vigtigt at kunne gøre en forskel. Selv vil jeg gerne læse videre til sygeplejerske.
Lærke - EUX Velfærd

Jeg vil være læge!

Jeg har valgt en EUX-uddannelse, fordi jeg får flere jobmuligheder, og fordi jeg gerne vil læse videre og uddanne mig som læge.
Bianca - EUX Velfærd

Jeg er så glad for min uddannelse!

Jeg vil være med til at nedbryde nogle fordomme, som jeg tit møder, når jeg fortæller, at jeg er social- og sundhedsassistent. Jeg laver jo meget andet end det de tror. Jeg danner professionelle relationer og gør alle mulige hyggelige ting med dine bedsteforældre. Det kan ikke måles med noget, den følelse jeg får, når jeg er med til, at borgerne føler sig værdige!
Signe - Social- og sundhedsassistent

Sådan kommer du i gang med en social- og sundhedsassistentuddannelse

Grundforløb 1

Du starter her, hvis du har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 24 måneder.

Grundforløb 1 varer 20 uger.

Læs mere om Grundforløbet

Grundforløb 2 SOSU

Du starter her, hvis du har gennemført Grundforløb 1 eller har afsluttet folkeskolen eller tilsvarende for mere end 24 måneder siden.

Du skal vælge Grundforløb 2 SOSU, hvis du ønsker at rette din uddannelse mod social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Læs mere om Grundforløbet

Hovedforløb Social- og sundhedsassistent

Når du har gennemført Grundforløb 2 SOSU, kan du søge om optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Det er arbejdsgiverne, der ansætter elever til uddannelsen, så du skal søge en elevplads direkte hos en arbejdsgiver.

Hovedforløbet varer 2 år og 10 måneder.

Her søger du elevplads
Få et overblik over alle vores uddannelser Klik og hent oversigten
Mandlig skoleelev iført grøn T-shirt læner sig op ad et bordfodboldbord. Han smiler med ansigtet rettet mod kameraet.

For dig, der er 25+

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er en særlig ordning for dig, der er 25 år eller derover. I mange tilfælde er det muligt at få afkortet uddannelsen.

Ja tak; jeg vil gerne se mere om EUV

Søg om optagelse på Grundforløb 2 SOSU

Vi starter hold flere gange årligt.

 

Tilmeld dig på optagelse.dk

Søg elevplads og start på hovedforløbet

 

 

Søg elevplads hos en arbejdsgiver
Skole:

Herning og Holstebro

Økonomi:

SU eller elevløn, hvis du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver

Varighed:

- Grundforløb 1: 20 uger
- Grundforløb 2: 20 uger
- Hovedforløb: 2 år og 10 mdr.

Tilmelding:

Søg en elevplads hos en arbejdsgiver eller tilmeld dig et grundforløb på www.optagelse.dk

Brug for hjælp?

Jens Christian
Jens Christian
- Uddannelsesvejleder

Praktiske informationer

Adgangskrav til Grundforløbene

Du kan se adgangskravene til Grundforløb 1 og Grundforløb 2 via dette link

 Du kan søge ind på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvis du:

 • Har gennemført Grundforløb 2 SOSU
 • Og har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (kommune eller privat arbejdsgiver/oplæringssted)

Hold øje med kommunernes/arbejdsgivernes hjemmesider, hvor de annoncerer efter elever til social- og sundhedsuddannelserne.


 

Hvis du er 25 år eller derover, tager du din erhvervsuddannelse som EUV (Erhvervsuddannelse for voksne). Din uddannelse sammensættes afhængigt af den eventuelle uddannelse og erfaring, du har i forvejen.

Læs mere om EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne) via linket her

 

Sådan søger du optagelse på Grundforløb 2 SOSU

Du sender din ansøgning via www.optagelse.dk. Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID til at underskrive din ansøgning.

Husk relevant dokumentation

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Se en guide til udfyldning af din ansøgning via dette link

 Sådan søger du optagelse på hovedforløbet til Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hvis du gerne vil uddanne dig som social- og sundhedsassistent, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune eller hos en privat arbejdsgiver.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information.

 

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på et grundforløb, men som ikke har karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller anden tilsvarende prøve. (Gælder ikke ansøgere, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver).

Når du har sendt din ansøgning via www.optagelse.dk, bliver du automatisk inviteret til optagelsesprøve, såfremt du ikke opfylder karakterkravet. Invitationen kommer i din e-Boks.

Hvor og hvornår?

Optagelsesprøver bliver afholdt i forbindelse med uddannelsesstart. Prøven består af en skriftelig prøve samt en samtale, der gennemføres et par dage efter den skriftelige prøve.

Kun ansøgere, der har fået en invitation i deres e-boks, kan gå til optagelsesprøve. Tid og sted står i din invitation.

På Grundforløb 2 SOSU har du følgende emner og fag:

 • 1. SOSU arbejdspladsen
 • 2. Sundhed og sygdom
 • 3. Borgerens hjem - min arbejdsplads

Du har naturfag på E-niveau samt evt. dansk på D-niveau.

I emne 1 arbejder du med sundhedsfaglig dokumentation, formidling og samarbejde samt social- og sundhedsassistentens opgaver og ansvar.

I emne 2 arbejder du med den raske og den syge krop, naturfag, førstehjælp og brandbekæmpelse, hygiejne samt arbejdsmiljø.

I emne 3 arbejder du med hverdagslivsbegrebet, grundlæggende social- og sundhedsfagligt arbejde, rehabilitering, omsorg, sundhed og livskvalitet samt teknologi og kommunikation. Og du kommer til at arbejde med etikken i mødet med borgeren.

På hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen har du følgende fag:

Grundfag:

 • Dansk C
 • Naturfag C

Valgfag:

 • Engelsk D
 • Tysk
 • Naturfag i social- og sundhedsuddannelsen
 • Innovation og iværksætteri
 • Simulation 2
 • Kreativitet og livskvalitet
 • Studietur

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling 
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykiatrisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Valgfri uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
 • Borgere med behov for akut socialpsykiatrisk indsats
 • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
 • Social- og sundhedsassistentens rolle v/indlæggelse af borgere med demens
 • Borgere med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til livets afslutning

På social- og sundhedsassistentuddannelsen har du mulighed for at vælge fag på ekspertniveau og påbygningsfag. Muligheden er for dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof og som nyder at dykke ned i fagbøgerne og udbygge din viden. 

Du skal være i stand til at arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kunne tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden skal du have lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

Ekspertniveau er for dig, der gerne vil opnå ekstra kompetencer inden for et specifikt fag. Undervisningen foregår sammen med de elever, der har fagene på avanceret niveau, men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning. Du behøver ikke en aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker at vælge ekspertniveau. 

Påbygningsfag er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra, valgfri uddannelsesspecifikke fag, som aftales med din arbejdsgiver (kommune), når du indgår uddannelsesaftalen. 

SU

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Læs mere om SU via linket her


Løn under uddannelse

Mange arbejdsgivere laver uddannelsesaftaler og ansætter elever allerede fra Grundforløb 2. Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du få elevløn fra Grundforløb 2 og resten af din uddannelse.

På hovedforløbet får du elevløn fra din arbejdsgiver.

 


Tilskud til transport

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at søge om tilskud til transport.

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort via linket her

 

 

Som elev på SOSU MV er du som udgangspunkt tilknyttet skolen i Herning eller Holstebro og har din undervisning ét af stederne.

Der kan dog opstå tilfælde, hvor dele af din undervisning afvikles på en anden skole end din primære skole. Hvis dette er tilfældet, får du besked i god tid, så du har mulighed for at planlægge transport.

 

Al information sendes til e-Boks

Når du har søgt ind, er det vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

Det er hertil, skolen sender praktiske informationer vedrørende optagelse, uddannelsesstart og evt. invitation til optagelsesprøve. Derudover er det også i e-Boks, at du som kommende elev modtager det UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system, når du starter på din uddannelse.


Uddannelsesstart

Cirka en måned inden uddannelsesstart, modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvor du får informationer omkring din første skoledag.

Din første tid på skolen består som udgangspunkt af fælles velkomst, rundvisning med præsentation af skolen, biblioteket og de fælles faciliteter samt en introduktion til skolens it-system. Du rystes sammen med de andre elever i din klasse, og du møder din kontaktlærer.


Brug for ekstra hjælp

Skolens uddannelsesvejledere kan hjælpe dig til at få den rigtige støtte, hvis du har en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed, ADHD eller høretab. Uddannelsesvejlederen hjælper med afklaring af dit støttebehov og hvilke tilbud, du kan tildeles. Det kan fx være it-hjælpemidler, hvis du er ordblind, eller støttetimer med en SPS-vejleder. Det er en fordel for dig at få dette afklaret, inden du starter din uddannelse, så du kan få den bedst mulige start.

Find kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link