Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Klik for at komme videre til FEVU

Infomations- og temadage

Klik og se datoer for info- og temadage

Oplæringskoordinatorer på skolen

Kontakt en oplæringskoordinator

Litteraturlister

Klik her og se listerne

Lokale uddannelsesplaner (LUP)

Klik her og se planerne

Skole-oplæringsplaner

Klik her og se planerne