Professionel fagperson og faglig student i én uddannelse!

På SOSU MV kan du tage social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX. På andre udvalgte SOSU-skoler er det også muligt at tage den pædangogiske assistentuddannelse med EUX.

Når du vælger EUX Velfærd, sætter du baren højt og giver dig selv et solidt springbræt til en karriere inden for sundhedsvæsenet.

Som EUX-elev kombinerer du en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, hvilket giver dig en unik mulighed for at fordybe dig i de boglige gymnasiefag, mens du efterprøver den praksisnære undervisning ude i dine oplæringsperioder hos din arbejdsgiver.

EUX-uddannelsen giver dig mulighed for at tage en videregående uddannelse på samme vilkår, som havde du gået i gymnasiet.

Jeg tager en EUX, fordi jeg gerne vil læse videre!

Det er så fedt, at jeg kan kombinere SOSU-uddannelsen med en gymnasial uddannelse. Jeg får erhvervserfaring og bliver klar til at læse til sygeplejerske.
Emma - EUX Velfærd

Jeg vil være læge!

Jeg har valgt en EUX-uddannelse, fordi jeg får flere jobmuligheder, og fordi jeg gerne vil læse videre og uddanne mig som læge.
Bianca - EUX Velfærd

Jeg vil bruge min EUX til at læse videre.

Jeg elsker at arbejde med mennesker, og jeg synes, det er vigtigt at kunne gøre en forskel. Selv vil jeg gerne læse videre til sygeplejerske.
Lærke - EUX Velfærd

Perfekt, at uddannelsen er skifter mellem skole og praktik!

Jeg har en drøm om at videreuddanne mig til psykolog, men jeg har også valgt SOSU m. EUX, fordi jeg gerne vil hjælpe dem, som har brug for det.
Emmeli - EUX Velfærd

Sådan kommer du i gang med EUX Velfærd

Grundforløb 1 EUX

Du starter her, hvis du har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 24 måneder.

Grundforløb 1 EUX varer 20 uger.

Læs mere om Grundforløbet

Grundforløb 2 EUX

Du starter her, hvis du har gennemført Grundforløb 1 EUX eller har bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau på en anden uddannelse.

Du skal vælge Grundforløb 2 EUX, hvis du ønsker at tage en EUX Velfærd.

Grundforløb 2 EUX varer 20 uger.

Læs mere om Grundforløbet

Hovedforløb EUX Velfærd

Når du har gennemført Grundforløb 2 EUX, kan du søge om optagelse på hovedforløbet EUX Velfærd.

SOSU MV udbyder EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Det er arbejdsgiverne, der ansætter elever til uddannelsen, så du skal søge en elevplads direkte hos en arbejdsgiver.

Hovedforløbet EUX Velfærd varer 3 år og 7 måneder.

Her søger du elevplads
Få et overblik over alle vores uddannelser Klik og hent oversigten

Søg ind på EUX Velfærd

Vi starter Grundforløb 1 EUX i august og Grundforløb 2 EUX i januar.

 

Tilmeld dig på optagelse.dk
Skole:

Herning og Holstebro

Økonomi:

SU eller elevløn, hvis du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver

Varighed:

- Grundforløb 1: 20 uger
- Grundforløb 2: 20 uger
- Hovedforløb m. EUX: 3 år og 7 mdr.

Tilmelding

Søg en elevplads hos en arbejdsgiver eller tilmeld dig et grundforløb EUX på www.optagelse.dk

Brug for hjælp?

Jens Christian
Jens Christian
- Uddannelsesvejleder

Praktiske informationer

Adgangskrav til Grundforløbene

Du kan se adgangskravene til Grundforløb 1 og Grundforløb 2 via dette link

 Du kan søge ind på hovedforløbet til EUV Velfærd Social- og sundhedsassistent, hvis du:

 • Har gennemført Grundforløb 2 EUX
 • Og har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (kommune eller privat arbejdsgiver/oplæringssted)

Hold øje med kommunernes/arbejdsgivernes hjemmesider, hvor de annoncerer efter elever til social- og sundhedsuddannelserne.


 

Sådan søger du optagelse på Grundforløb 2 EUX 

Du sender din ansøgning via www.optagelse.dk. Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID til at underskrive din ansøgning.

Husk relevant dokumentation

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Se en guide til udfyldning af din ansøgning via dette link

 Sådan søger du optagelse på hovedforløbet til EUX Velfærd Social- og sundhedsassistent

Hvis du gerne vil uddanne dig som social- og sundhedsassistent med EUX, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune eller hos en privat arbejdsgiver.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information.

 

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på et grundforløb, men som ikke har karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller anden tilsvarende prøve. (Gælder ikke ansøgere, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver).

Når du har sendt din ansøgning via www.optagelse.dk, bliver du automatisk inviteret til optagelsesprøve, såfremt du ikke opfylder karakterkravet. Invitationen kommer i din e-Boks.

Hvor og hvornår?

Optagelsesprøver bliver afholdt i forbindelse med uddannelsesstart. Prøven består af en skriftelig prøve samt en samtale, der gennemføres et par dage efter den skriftelige prøve.

Kun ansøgere, der har fået en invitation i deres e-boks, kan gå til optagelsesprøve. Tid og sted står i din invitation.

Fag på Grundforløb 1 EUX:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Innovation
 • Metodelære

Fag på Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent EUX 

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

 • SOSU arbejdspladsen
 • Sundhed og sygdom
 • Borgerens hjem - min arbejdsplads

 

Fag på hovedforløb EUX Velfærd Social- og sundhedsassistent:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Kemi B
 • Kommunikation/it C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Valgfag

 • Mødet med borgeren og patienten  
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Generhvervelse af førstehjælp
 • Psykisk sygdom og sygepleje  
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

SU

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Læs mere om SU via linket her


Løn under uddannelse

Mange arbejdsgivere laver uddannelsesaftaler og ansætter elever allerede fra Grundforløb 2. Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du få elevløn fra Grundforløb 2 og resten af din uddannelse.

På hovedforløbet får du elevløn fra din arbejdsgiver.

 


Tilskud til transport

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at søge om tilskud til transport.

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort via linket her

 

 

Som elev på SOSU MV er du som udgangspunkt tilknyttet skolen i Herning eller Holstebro og har din undervisning ét af stederne.

Der kan dog opstå tilfælde, hvor dele af din undervisning afvikles på en anden skole end din primære skole. Hvis dette er tilfældet, får du besked i god tid, så du har mulighed for at planlægge transport.

 

Al information sendes til e-Boks

Når du har søgt ind, er det vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

Det er hertil, skolen sender praktiske informationer vedrørende optagelse, uddannelsesstart og evt. invitation til optagelsesprøve. Derudover er det også i e-Boks, at du som kommende elev modtager det UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system, når du starter på din uddannelse.


Uddannelsesstart

Cirka en måned inden uddannelsesstart, modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvor du får informationer omkring din første skoledag.

Din første tid på skolen består som udgangspunkt af fælles velkomst, rundvisning med præsentation af skolen, biblioteket og de fælles faciliteter samt en introduktion til skolens it-system. Du rystes sammen med de andre elever i din klasse, og du møder din kontaktlærer.


Brug for ekstra hjælp

Skolens uddannelsesvejledere kan hjælpe dig til at få den rigtige støtte, hvis du har en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed, ADHD eller høretab. Uddannelsesvejlederen hjælper med afklaring af dit støttebehov og hvilke tilbud, du kan tildeles. Det kan fx være it-hjælpemidler, hvis du er ordblind, eller støttetimer med en SPS-vejleder. Det er en fordel for dig at få dette afklaret, inden du starter din uddannelse, så du kan få den bedst mulige start.

Find kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link