Jeg får mange muligheder på SOSU

Efter 10. klasse valgte jeg at starte på Grundforløbet til SOSU-uddannelsen, da jeg synes, at den vej åbner rigtig mange muligheder for mig. Jeg vil gerne arbejde med unge og bidrage til samfundet på den måde, og det føler jeg, at jeg får gode muligheder for med en SOSU-uddannelse.
Kristina - Grundforløbselev

Jeg vil have mange muligheder og ikke være låst i ét job

Jeg drømmer om at bruge social- og sundhedsassistentuddannelsen til at læse videre til pædagog, så jeg kan arbejde med unge. Med en SOSU-uddannelse får jeg vigtig viden om medicin, som jeg kan bruge.
Julia - Grundforløbselev

Din erhvervsuddannelse starter med et grundforløb!

Grundforløb 1 m/u EUX

Du starter her, hvis du har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 24 måneder.

Du forbereder dig på at tage en erhvervsuddannelse på hovedområdet, sundhed, omsorg og pædagogik.

Det er muligt at tage GF1 m. EUX.

Grundforløb 1 varer 20 uger.

Klik og søg om optagelse

Grundforløb 2 m/u EUX

Du starter her, hvis du har gennemført Grundforløb 1 eller har afsluttet folkeskolen eller tilsvarende for mere end 24 måneder siden.

På SOSU MV kan du vælge mellem GF2 SOSU eller GF2 pædagogisk assistent.

Det er muligt at tage GF2 SOSU m. EUX. Det kræver, at du har bestået GF1 EUX, eller at du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Klik og søg om optagelse
Få et overblik over alle vores uddannelser Klik og hent oversigten
Mandlig skoleelev iført grøn T-shirt læner sig op ad et bordfodboldbord. Han smiler med ansigtet rettet mod kameraet.

For dig, der er 25+

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er en særlig ordning for dig, der er 25 år eller derover. I mange tilfælde er det muligt at få afkortet uddannelsen.

Jeg vil gerne vide mere om EUV

Prøv SOSU-guiden, hvis du er i tvivl om dit valg af uddannelse!

Jeg vil gerne prøve guiden

Søg om optagelse på grundforløbet

 

 

Klik og søg om optagelse
Startdatoer:


2024:
-GF1: 5. aug. 2024
OBS: Informationsaften 6. juni 2024 kl. 17.00-19.00
-GF2: 11. jan., 19. april, 5. aug., 22. okt.,

2025:
GF2: 14. jan., 16. apr.

Skole:

Herning og Holstebro

Økonomi:

SU eller elevløn, hvis du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver

Varighed:

- GF1: 20 uger
- GF2: 20 uger

Tilmelding:

Tilmeld dig et grundforløb på www.optagelse.dk

Mulighed for EUX:

Ja! Du kan tage Grundforløb 1 og 2 med EUX

Brug for hjælp?

Lene
Lene
- Uddannelsesvejleder

Praktiske informationer

Alle erhvervsuddannelser starter med et grundforløb! Din alder, tidligere skolegang og erfaring afgør, hvilket grundforløb der er det rette for dig. 

Grundforløbene på SOSU MV hører under hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik.

 

Grundforløb 1

På GF1 bliver du introduceret til social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, og du bliver klar til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage.

 


Grundforløb 2

På GF2 arbejder du specialiseret med emner og fag, som retter sig mod den erhvervsuddannelse, du har valgt. På SOSU MV kan du vælge mellem social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent m/u EUX eller den pædagogiske assistentuddannelse.

 

Du sender din ansøgning via www.optagelse.dk.

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID til at underskrive din ansøgning.

Husk relevant dokumentation

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Se en guide til udfyldning af din ansøgning via dette link

 

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på et grundforløb, men som ikke har karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller anden tilsvarende prøve. (Gælder ikke ansøgere, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver).

Når du har sendt din ansøgning via www.optagelse.dk, bliver du automatisk inviteret til optagelsesprøve, såfremt du ikke opfylder karakterkravet. Invitationen kommer i din e-Boks.

Hvor og hvornår?

Optagelsesprøver bliver afholdt i forbindelse med uddannelsesstart. Prøven består af en skriftelig prøve samt en samtale, der gennemføres et par dage efter den skriftelige prøve.

Kun ansøgere, der har fået en invitation i deres e-boks, kan gå til optagelsesprøve. Tid og sted står i din invitation.

 

SU

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Læs mere om SU via linket her


Løn under uddannelse

Mange arbejdsgivere laver uddannelsesaftaler og ansætter elever allerede fra Grundforløb 2. Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du få elevløn fra Grundforløb 2 og resten af din uddannelse.


Tilskud til transport

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at søge om tilskud til transport.

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort via linket her

 

Fælles for grundforløbene på SOSU MV er, at dine dage er aktive, og du møder mange forskellige undervisningsformer og anderledes måder at lære på. Vi bruger naturen, kroppen og skolens mange værksteder og lokale udeområder til at skabe relevant læring.

På skolen møder du mange forskellige mennesker, både fra forskellige lande og i alle aldersklasser. Vi respekterer hinandens forskelligheder og vælger aktivt fællesskab og samarbejde til.

Vi mødes til morgensamling én gang i ugen, hvor vi synger sammen. Skolen har et aktivt elevråd, som arrangerer fredagscafé og andre fælles arrangementer - du er meget velkommen, hvis du har lyst til at bidrage.

 

Som elev på SOSU MV er du som udgangspunkt tilknyttet skolen i Herning eller Holstebro og har din undervisning ét af stederne.

Der kan dog opstå tilfælde, hvor dele af din undervisning afvikles på en anden skole end din primære skole. Hvis dette er tilfældet, får du besked i god tid, så du har mulighed for at planlægge transport.

 

Al information sendes til e-Boks

Når du har søgt ind, er det vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

Det er hertil, skolen sender praktiske informationer vedrørende optagelse, uddannelsesstart og evt. invitation til optagelsesprøve. Derudover er det også i e-Boks, at du som kommende elev modtager det UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system, når du starter på din uddannelse.


Uddannelsesstart

Cirka en måned inden uddannelsesstart, modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvor du får informationer omkring din første skoledag.

Din første tid på skolen består som udgangspunkt af fælles velkomst, rundvisning med præsentation af skolen, biblioteket og de fælles faciliteter samt en introduktion til skolens it-system. Du rystes sammen med de andre elever i din klasse, og du møder din kontaktlærer.


Brug for ekstra hjælp

Skolens uddannelsesvejledere kan hjælpe dig til at få den rigtige støtte, hvis du har en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed, ADHD eller høretab. Uddannelsesvejlederen hjælper med afklaring af dit støttebehov og hvilke tilbud, du kan tildeles. Det kan fx være it-hjælpemidler, hvis du er ordblind, eller støttetimer med en SPS-vejleder. Det er en fordel for dig at få dette afklaret, inden du starter din uddannelse, så du kan få den bedst mulige start.

Find kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link

Vi gør indtryk og sætter aftryk - også på Instagram og TikTok

@sosumv