Vil du være den, borgeren glæder sig til at se?

Som social- og sundhedshjælper er du med til at skabe tryghed og genkendelighed hos de borgere, som du hjælper. Du arbejder blandt andet med at observere, reflektere og udføre opgaver inden for:

 • Hygiejne
 • Sundhed
 • Kommunikation
 • Levevilkår for ældre, syge og mennesker med et handicap

Arbejdet som social- og sundhedshjælper kræver et stort engagement af dig, da du bliver en gennemgående og vigtig person i borgernes liv og dagligdag. 

 

Gode jobmuligheder og god støtte til flersprogede elever

Jeg vil meget gerne arbejde i hjemmeplejen, hvor flere og flere ældre har brug for hjælp. Jeg synes, det er vigtigt med fagpersoner, der har den rette viden og de rette færdigheder til at sørge for svage.
Jadranka - Social- og sundhedshjælperelev

Jeg vil gerne arbejde i sundhedssektoren

Jeg har valgt denne uddannelse for at bruge mit hjælper-gen og for at forsøge at gøre en forskel for vores ældre borgere, der fortjener en kvalificeret hjælp og omsorg.
Betina - Social- og sundhedshjælperelev

Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med mennesker!

Jeg vil gøre en forskel og være en positiv del af hverdagen for borgerne. Jobbet giver også meget tilbage - der er mange gode stjernestunder, når samarbejdet med en borger går godt, eller man ser, at borgeren rykker sig.
Ronni - Social- og sundhedshjælperelev

Jeg vil bruge min uddannelse til at hjælpe andre!

Uddannelsen er meget givende. Jeg føler, at jeg vokser og lærer mig selv bedre at kende, mens jeg uddanner mig.
Toke - Social- og sundhedshjælperelev

Den korte uddannelse og gode jobmuligheder tiltaler mig!

Jeg vil gerne arbejde, når jeg er færdig med uddannelsen - og måske med tiden videreuddanne mig som social- og sundhedsassistent.
Fraiba - Social- og sundhedshjælperelev

Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker!

Jeg holder af, at uddannelsen kombinerer både praktik og teori. Og jeg synes, at vi har det godt socialt og et godt fællesskab.
Lea - Social- og sundhedshjælperelev

Sådan kommer du i gang med en social- og sundhedshjælperuddannelse

Grundforløb 1

Du starter her, hvis du har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 24 måneder.

Grundforløb 1 varer 20 uger.

Læs mere om Grundforløbet

Grundforløb 2 SOSU

Du starter her, hvis du har gennemført Grundforløb 1 eller har afsluttet folkeskolen eller tilsvarende for mere end 24 måneder siden.

Du skal vælge Grundforløb 2 SOSU, hvis du ønsker at rette din uddannelse mod social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Læs mere om Grundforløbet

Hovedforløb Social- og sundhedshjælper

Når du har gennemført Grundforløb 2 SOSU, kan du søge om optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Det er arbejdsgiverne, der ansætter elever til uddannelsen, så du skal søge en elevplads direkte hos en arbejdsgiver.

Hovedforløbet varer 1 år og 2 måneder.

Her søger du elevplads
Få et overblik over alle vores uddannelser Klik og hent oversigten
Mandlig skoleelev iført grøn T-shirt læner sig op ad et bordfodboldbord. Han smiler med ansigtet rettet mod kameraet.

For dig, der er 25+

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er en særlig ordning for dig, der er 25 år eller derover. I mange tilfælde er det muligt at få afkortet uddannelsen.

Ja tak; jeg vil gerne se mere om EUV

Søg om optagelse på Grundforløb 2 SOSU

Vi starter hold flere gange årligt.

Tilmeld dig på optagelse.dk

Søg elevplads og start på hovedforløbet

Vi starter hold flere gange årligt.

Søg elevplads hos en arbejdsgiver
Skole:

Herning og Holstebro

Økonomi:

SU eller elevløn, hvis du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver

Varighed:

- Grundforløb 1: 20 uger
- Grundforløb 2: 20 uger
- Hovedforløb: 1 år og 2 mdr.

Mulighed for EUX:

EUX er ikke muligt på denne uddannelse

Tilmelding:

Søg en elevplads hos en arbejdsgiver eller tilmeld dig et grundforløb på www.optagelse.dk

Brug for hjælp?

Mette
Mette
- Uddannelsesvejleder

Praktiske informationer

Adgangskrav til Grundforløbene

Du kan se adgangskravene til Grundforløb 1 og Grundforløb 2 via dette link

 Du kan søge ind på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvis du:

 • Har gennemført Grundforløb 2 SOSU
 • Og har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (kommune eller privat arbejdsgiver/oplæringssted)

Hold øje med kommunernes/arbejdsgivernes hjemmesider, hvor de annoncerer efter elever til social- og sundhedsuddannelserne.

 Er du fyldt 25 år og har du 2 års relevant erhvervserfaring?

Så kan du tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper i afkortet form ved at springe praktikken over. Dette forløb kaldes EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne). Læs mere om EUV her

 

Hvis du er 25 år eller derover, skal du tage uddannelsen som social- og sundhedshjælper på en ordning særligt for voksne kaldet EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne).

På EUV er der mulighed for afkortning af uddannelsen, og du kan i nogle tilfælde springer oplæringsperioden over og blive færdiguddannet på maks 17 uger.

Læs mere om EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne) via linket her

 

Bliv oplært på din arbejdsplads, mens du uddanner dig som social- og sundhedshjælper. Ny mesterlære er en uddannelsesmulighed, der passer særlig godt til dig, der gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde.

Som elev i Ny mesterlære bliver du oplært hos din mester/arbejdsgiver i stedet for at gå på grundforløb på social- og sundhedsskolen.

Læs mere om muligheden for at gå i Ny mesterlære

Sådan søger du optagelse på Grundforløb 2 SOSU

Du sender din ansøgning via www.optagelse.dk. Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID til at underskrive din ansøgning.

Husk relevant dokumentation

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Se en guide til udfyldning af din ansøgning via dette link

 Sådan søger du optagelse på hovedforløbet til Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hvis du gerne vil uddanne dig som social- og sundhedshjælper, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune eller hos en privat arbejdsgiver.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information.

 

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på et grundforløb, men som ikke har karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller anden tilsvarende prøve. (Gælder ikke ansøgere, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver).

Når du har sendt din ansøgning via www.optagelse.dk, bliver du automatisk inviteret til optagelsesprøve, såfremt du ikke opfylder karakterkravet. Invitationen kommer i din e-Boks.

Hvor og hvornår?

Optagelsesprøver bliver afholdt i forbindelse med uddannelsesstart. Prøven består af en skriftelig prøve samt en samtale, der gennemføres et par dage efter den skriftelige prøve.

Kun ansøgere, der har fået en invitation i deres e-boks, kan gå til optagelsesprøve. Tid og sted står i din invitation.

På Grundforløb 2 SOSU har du følgende emner og fag:

 • 1. SOSU arbejdspladsen
 • 2. Sundhed og sygdom
 • 3. Borgerens hjem - min arbejdsplads

På Grundforløb 2 SOSU har du naturfag på E-niveau samt evt. dansk på D-niveau.

 

På hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen har du følgende fag:

Valgfag:

 • Engelsk E
 • Tysk fagrettet
 • Simulation og praktiske færdigheder

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfri Uddannelsesspecifikke fag:

 • Samarbejde med borgere med demens og deres pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgere med psykisk sygdom
 • Social- og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

På social- og sundhedshjælperuddannelsen har du mulighed for at vælge fag på ekspertniveau og påbygningsfag. Muligheden er for dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof og som nyder at dykke ned i fagbøgerne og udbygge din viden. 

Du skal være i stand til at arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kunne tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden skal du have lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

Ekspertniveau er for dig, der gerne vil opnå ekstra kompetencer inden for et specifikt fag. Undervisningen foregår sammen med de elever, der har fagene på avanceret niveau, men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning. Du behøver ikke en aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker at vælge ekspertniveau. 

Påbygningsfag er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra, valgfri uddannelsesspecifikke fag, som aftales med din arbejdsgiver (kommune), når du indgår uddannelsesaftalen. 

SU

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Læs mere om SU via linket her


Løn under uddannelse

Mange arbejdsgivere laver uddannelsesaftaler og ansætter elever allerede fra Grundforløb 2. Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du få elevløn fra Grundforløb 2 og resten af din uddannelse.

På hovedforløbet får du elevløn fra din arbejdsgiver.

 


Tilskud til transport

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at søge om tilskud til transport.

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort via linket her

 

 

Som elev på SOSU MV er du som udgangspunkt tilknyttet skolen i Herning eller Holstebro og har din undervisning ét af stederne.

Der kan dog opstå tilfælde, hvor dele af din undervisning afvikles på en anden skole end din primære skole. Hvis dette er tilfældet, får du besked i god tid, så du har mulighed for at planlægge transport.

 

Al information sendes til e-Boks

Når du har søgt ind, er det vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

Det er hertil, skolen sender praktiske informationer vedrørende optagelse, uddannelsesstart og evt. invitation til optagelsesprøve. Derudover er det også i e-Boks, at du som kommende elev modtager det UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system, når du starter på din uddannelse.


Uddannelsesstart

Cirka en måned inden uddannelsesstart, modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvor du får informationer omkring din første skoledag.

Din første tid på skolen består som udgangspunkt af fælles velkomst, rundvisning med præsentation af skolen, biblioteket og de fælles faciliteter samt en introduktion til skolens it-system. Du rystes sammen med de andre elever i din klasse, og du møder din kontaktlærer.


Brug for ekstra hjælp

Skolens uddannelsesvejledere kan hjælpe dig til at få den rigtige støtte, hvis du har en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed, ADHD eller høretab. Uddannelsesvejlederen hjælper med afklaring af dit støttebehov og hvilke tilbud, du kan tildeles. Det kan fx være it-hjælpemidler, hvis du er ordblind, eller støttetimer med en SPS-vejleder. Det er en fordel for dig at få dette afklaret, inden du starter din uddannelse, så du kan få den bedst mulige start.

Find kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link