SU-vejledning

Hvis du er fyldt 18 år og er elev på en uddannelse, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Læs mere om SU via dette link til www.su.dk

Handicaptillæg til EUD-elever på SU
Fra 1. januar 2019 er det muligt for EUD-elever at søge om handicaptillæg til SU-bevillingen. Du kan søge om handicaptillæg via minSU, når du er optaget på en erhvervsuddannelse og har søgt om SU. 

Læs mere om handicaptillæg til EUD-elever via dette link


Kontakt skolens SU-vejleder