En praktisk vej ind i SOSU-faget

Ny mesterlære

Bliv oplært på din arbejdsplads, mens du uddanner dig som social- og sundhedshjælper

Ny mesterlære er en uddannelsesmulighed, der passer særlig godt til dig, der gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde.

Oplæring på arbejdspladsen
Som elev i Ny mesterlære bliver du oplært hos din mester/arbejdsgiver i stedet for at gå på grundforløb på social- og sundhedsskolen.

Oplæringen erstatter meget af skoleundervisningen på grundforløbet.  

Du skal dog regne med kortere skoleperioder, hvor du tager certifikat som førstehjælp og brandbekæmpelse og grundfag som dansk og naturfag. 

Videre på hovedforløb
I slutningen af din oplæring hos din mester/arbejdsgiver vurderes det, om du er klar til at gå videre til hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen, og om du opfylder kravene for at blive optaget. 

Som elev i Ny mesterlære er der gode muligheder for at tilpasse forløbet, som tilgodeser dig samt dine styrker og svagheder, så du kommer videre på hovedforløbet på bedste vis. 

 

Sådan kommer du i gang:

Tal med en arbejdsgiver:

Start med at kontakte din arbejdsgiver
I kommunerne er der en uddannelseskonsulent tilknyttet, som du kan tage kontakt til. 

Hos de privatejede virksomheder er der en direktør eller måske en vejleder, der fungerer som kontaktperson i forbindelse med ansættelse af nye SOSU-elever. 

Har du ikke en arbejdsgiver?
Hvis du endnu ikke har en arbejdsgiver, kan du kontakte forskellige arbejdsgivere og spørge ind til muligheden for ansættelse med henblik på at komme i Ny mesterlære. 

Få lavet en uddannelsesaftale:

Næste skridt er at få lavet en uddannelsesaftale
Sammen med din mester/arbejdsgiver skal du udarbejde en uddannelseaftale.

Få lavet en uddannelsesplan:

Kontakt social- og sundhedsskolen, der laver en uddannelsesplan
Når du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kontakter du eller din arbejdsgiver social- og sundhedsskolen, som herefter laver en uddannelsesplan for dit forløb.

En uddannelsesplan beskriver bl.a.:

- hvad du skal lære
- hvornår du skal på skole
- Hvornår du får besøg af din kontaktlærer i din mesterlære

Tal med en uddannelsesvejleder om dine muligheder

Kontakt en uddannelsesvejleder på social- og sundhedsskolen, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder for at komme i Ny mesterlære med henblik på at tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

 

Brug for hjælp?

Anne-Mette Vinstrup
Anne-Mette Vinstrup
- Administrativ medarbejder