Medarbejder på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland varetager uddannelsen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter samt de dertilhørende grundforløb. Derudover har vi kursusaktivitet i form af AMU-kurser samt diverse udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner, andre skoler og øvrige samarbejdspartnere.

Der er mere end 2.000 elever/kursister på skolerne i Herning og Holstebro i løbet af et år.

Skolens medarbejdere
Som medarbejder på skolen bidrager du til at skabe et godt samarbejde og en lærerig hverdag for skolens elever og dine kolleger. Du er med til at skabe kontinuitet og sammenhænge i hverdagen og medvirker til at løse forskelligartede arbejdsopgaver. 

Det er vigtigt, at du som medarbejder er motiveret for at udvikle dig både fagligt og personligt, samt at ud har lyst til at påtage dig et ansvar for at få hverdagen til at fungere og dermed bidrage til et inspirerende uddannelsesmiljø.

Skolen arbejdsplads
Vi tilbyder vores medarbejdere et inspirerende og til tider travlt arbejdsmiljø med indflydelse på og medansvar for eget arbejde samt mulighed for faglig og personlig udvikling.