Kvalitetsarbejde på SOSU MV

 

Skolen indleder "kvalitetsåret" i februar med vedtagelse af målsætninger for året og afslutter det i januar med gennemgang af det forgange års resultater.

  • Februar: Fastsættelse af årets målsætninger og behov

  • Februar: Med afsæt i evalueringen af fraværsindsatsen ”Ta´ fat” sidste år udarbejdes der en revideret procedureplan og indhold igangsættes på det nye GF2-forløb i april

  • Februar: Studieværkstedstimer gældende fra august 2024. Dette betyder ændrede skemaer for alle elever, således de får undervisning i 60 minutters moduler (timer) i stedet for 45 minutter (lektioner) - og der gøres plads til forskellige studieunderstøttende tilbud f.eks. SPS, dansk som andetsprog og mindfulness

  • Maj: Igangsætning af undersøgelse ift. udvikling og implementering af et digitalt kvalitetssystem, der kan samle nogle af skolens kvalitetsmål og tal

  • August: Strategi 2023-2025 - udviklingsdage for hele personalet d. 29. og 30. august, hvor temaet er ”psykologisk tryghed” i en bæredygtighedskontekst

  • September: Undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever

  • Oktober: VTU

  • November: ETU

 

 

Undersøgelser

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE:

Se ETU 2023 via dette link

Kontakt AC-medarbejer Nanna Resen Westen for uddybende information om ETU 2023: nawe@sosumv.dk

 

 

 

Måltal

FULDFØRELSE:

Opgørelse over antal fuldførelser og afbrud fordelt på skolens uddannelser.

Kilde: Antal fuldførelser fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser, Datavarehuset.

 

OVERGANG TIL UDDANNELSE:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb 2 fordelt på til-uddannelse.

Kilde: Frafald i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet, Datavarehuset

 

AMU KVALITET:

AMU Kvalitet er udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet vurderer og forbedrer løbende kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på baggrund af data fra evalueringsbesvarelser, som alle AMU-deltagere afleverer efter endt AMU-forløb. 

Link til AMU Kvalitet

I resultatoversigten klikker du på den ønskede udbyder/skole for at se det seneste kvartals resultater. 

Læs mere om AMU Kvalitet her