Kvalitet 2023

Proces

Skolen indleder "kvalitetsåret" i februar med vedtagelse af målsætninger for året og afslutter det i januar med gennemgang af det forgange års resultater.

  • Februar: Fastsættelse af årets målsætninger og behov
  • Februar: Evaluering af fraværsindsatsen ”Ta´ fat” sammen med elevråd og ”Ta´ fat” koordinatorer med henblik på justeringer.
  • Februar: Arbejde med de gennemgående uddannelsesplaner for de næste 4 år i samarbejde med Region Midtjylland og vores 6 samarbejdskommuner
  • Marts-december: Strategi 2023-2025 Bestyrelses-/ ledelsesseminar, udmøntning og udfoldelse af strategien (handlingsplaner) hele skolen 2 dage i aug. 2023, opfølgning på strategi i juni 2024 – nye handlingsmål
  • Marts: Læringsrummet ”Hjertet” (nye tilbud og evaluering af igangværende)
  • Oktober: VTU
  • November: ETU,
  • Oktober-december: APV og MTU i samarbejde med SUAMO


Involvering

Med OK21 på underviserområdet skal ledelse og tillidsrepræsentanter samarbejde om en årlig skoleplan. Planen skal blive til på baggrund af fælles viden om skolens arbejde med sine målsætninger. Denne plan evalueres og justeres.

Vi ønsker at dette arbejde foregår på tværs af skolens overenskomstområder med afsæt i SU-AMO. Skoleplanen er på den måde en årlig anledning til at forankre ejerskab til både målsætninger og prioriteringer på tværs af medarbejdere og ledelse, og dermed et vigtigt led i at forbinde strategien med skolens handlinger og til- og fravalg.

Medarbejderne involveres i kvalitetsudviklingen igennem:

  • Dialog på SU-AMO-møderne om prioritering af målsætninger, ressourcer og indsatser
  • Gennemsigtighed ift. resten af organisationen gennem kommunikation før og efter udarbejdelsen af den årlige skoleplan

 

2022

 

 

 

 

Måltal

FULDFØRELSE:

Opgørelse over antal fuldførelser og afbrud fordelt på skolens uddannelser.

Kilde: Antal fuldførelser fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser, Datavarehuset.

 

OVERGANG TIL UDDANNELSE:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb 2 fordelt på til-uddannelse.

Kilde: Frafald i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet, Datavarehuset

 

AMU VIS KVALITET:
Efter endt forløb skal AMU-deltagere evaluere deres forløb. Resultaterne fremgår via Vis Kvalitet, som du kan se herunder:

1. kvartal 2023

2. kvartal 2023

Samlet vurdering af 2022

 

 

Fælles kvalitetsaftale

FÆLLES OM GODE RAMMER I OPLÆRINGEN:

For kommunale oplæringsforløb for social- og sundhedselever i de seks samarbejdskommuner (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer) er der udarbejdet en fælles kvalitetsaftale, som skal være med til at sikre de gode rammer for eleverne ude i oplæringen.

Den fælles kvalitetsaftale skal opfattes som en hensigtserklæring, og det vil variere, hvornår de enkelte kommuner når de forskellige dele af aftalen.

Hent kvalitetsaftalen via dette link