Udvikling

Undervisere på skolen udvikler løbende på undervisningen. Nedenfor oplistes de aktuelle projekter.

  

EUD for alle

I EUD for Alle får unge og unge voksne mulighed for at komme tættere på EUD. Mange aktører – grund- og efterskoler, erhvervsskoler, FGUer, UU m.fl. samarbejder om at udvikle og tilbyde aktiviteter, som kan øge kendskabet til EUD

Forløb: 2019-2022
Projektgiver: EUs Socialfond

Science II

Science II skal kvalitetsikre SOSU-uddannelser i Jylland/Fyn gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseretundervisningspraksis i naturfag. Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 9 SOSU-skoler, der sammen skaberrammerne for ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum. Der gennemføres 100 pilotforløb med 2.000 elever og udvikles 32 elevfortællinger.

Forløb: 2020-2022
Projektgiver: EUs Socialfond
Støtte fra EU's Socialfond (alle skoler):  Kr. 8.588.227