Øget gennemførelse gennem styrkelse af læring, fællesskaber og overgange

Projekt Complementum


Projektstart:
01.06.2022
Projektafslutning: 31.12.2025

Samlet projektbudget: 14.000.000 kr.
EU Socialfonden Plus støtter med: 5.600.000 kr.
Region Midt støtter med: 5.600.000 kr.

Projektet er et samarbejde mellem de fem SOSU-skoler i Region Midtjylland; Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens, SOSU Østjylland og Randers Social- og Sundhedsskolen.


Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er operatør på projektet.

I projektet vil vi have fokus på at iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på SOSU-skolerne i Region Midtjylland med henblik på i højere grad at kunne understøtte elever med særlige behov, udvikling af undervisningsformer og arbejdsformer samt udvikling af den støtte og de ressourcer, skolerne stiller til rådighed for eleverne med henblik på forebyggelse af frafald på velfærdsuddannelserne.

Projektets formål:

  • Iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på SOSU-skolerne i Region Midtjylland med henblik på i højere grad at kunne understøtte elever med særlige behov

  • Iværksætte elevrettede indsatser på skolernes grundforløb, hovedforløb og i overgangen mellem skole og oplæring med henblik på at imødegå og forebygge frafald på velfærdsuddannelser i Region Midtjylland

  • Tilbyde temadage for oplæringsvejledere i de kommunale og regionale oplæringsvirksomheder i Region Midtjylland med henblik på at sikre en bedre overgang fra skole til oplæring

Spørgsmål?

Maia Abildskov Jensen
Maia Abildskov Jensen
- SPS-koordinator