Strategi 2022: Indtryk, aftryk og fællesskaber

Her er skolens strategi frem mod 2022. Den slår fire spor an, som både skal hjælpe os til at fokusere vores samarbejde og inspirere til nye måder at lykkes på. Vi skal arbejde med strategien, så den får liv både lokalt og på tværs. De handlinger, vi sætter i gang hver for sig, sammen i teams og afdelinger og på tværs af hele skolen, bliver vores måde at lykkes på. Så tag udfordringen op sammen med gode kolleger, så strategien får liv imellem jer og så vi lykkes sammen med både eleverne og vores omverden.

Vi gør indtryk – og sætter aftryk. Valget af os skal sætte sig blivende spor. Vi vil gøre en afgørende forskel med afsæt i gode relationer, stærke fællesskaber og konkret faglighed. Det skal gøre ondt at undvære os.

Vi er en levende skole og arbejdsplads. Vi vil prøve, fejle og prøve igen – og når nogen lærer nyt eller lykkes godt, vil vi anerkende og fejre det. Vi vil have højt til loftet og tåle at det slår gnister. Vi vil give plads til både det formelle og det uformelle. Vi vil sammen på skolen opbygge stærke traditioner som forbinder, udfordrer og beruser.

Vi lykkes, når I lykkes. Vi vil være ambitiøse med eleverne og vores omverden, og vi forventer det er gensidigt. Vi vil dyrke både det faglige, det almene, nysgerrigheden, kreativiteten, karakterdannelsen – og modet til at turde sig til og fra. Vi vil kende vores samarbejdspartnere godt, og vi sætter os gerne i spidsen for den fælles interessevaretagelse.

Vi er afhængige af at kommunikere. Oplevelsen af sammenhæng skal være tydelig for alle. Sammen med arbejdsgivere og faglige organisationer vil vi fortælle de gode historier, så vi bidrager til det hele billede af vores fagområder.

Mål:

  • At vi sammen med arbejdsgiverne lykkes med at uddanne alle de fagprofessionelle, som der er brug for
  • At vi tilegner os et stærkt sprog om vores elevers faglighed og vores uddannelser
  • At vi har skabt et nyt fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, der beskriver vores levende praksis