Har I tænkt på at ansætte en elev?

Vær' med til at uddanne fremtidens medarbejdere

Som oplæringsinstitution udvikler I jeres arbejdsplads og medarbejdergruppe, og I er med til at kvalificere personalet, så I har netop de faglige kompetencer, jeres arbejdsplads har brug for. 

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland vil vi meget gerne i dialog med mulige oplæringssteder omkring uddannelse af fremtidens medarbejdere inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Kom godt i gang:

Godkendelse

Når I har besluttet at ansætte en elev, skal I indsende et ansøgningsskema til FEVU (det faglige udvalg for pædagogisk assistent- og social- og sundhedsuddannelserne). FEVU står for at godkende nye oplæringssteder

Find mere information
Et stykke papir med en underskrift og en kuglepen liggende ved siden af.

Uddannelsesaftale

Når I er godkendt som oplæringssted, kan I indgå en uddannelsesaftale med jeres kommende elev.

Find mere information
En vifte af danske pengesedler med en bunke mønter ovenpå.

Økonomien

Som oplæringssted betaler I løn til eleven i oplæringsperioderne. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om oplæringsvirksomheden har tiltrådt overenskomsten. Oplæringsstedet betaler også løn i skoleperioderne - men modtager delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Find mere information
Danske pengesedler i en bunke, spredt fladt ud på et bord.

Voksenelevløn

Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Voksenelevløn er for elever, der er fyldt 25 år, inden uddannelsesaftalen underskrives. Derudover skal eleven have mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år.

Find mere information

Løbende dialog

Det er essentielt for eleven, skolen og jer som oplæringssted, at der er en tæt dialog omkring uddannelsesforløbet, så eleven er sikret et så smidigt og udbytterigt oplæringsforløb som muligt. Vores oplæringskoordinatorer er altid klar til at hjælpe jer på vej ved spørgsmål ift. elever i oplæring.

Se kontaktpersoner på skolen