Har du brug for at tale med en SU-vejleder?

Ring 96 27 29 29 mellem kl. 9.00-14.00 på hverdage

 

Hvis du er fyldt 18 år og er elev på en erhvervsuddannelse, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Du kan tidligst ansøge om SU en måned inden, du er berettiget til SU. Og du skal have modtaget et brev fra uddannelsesinstitutionen om, at du er optaget på uddannelsen.

Du kan læse mere om reglerne for at modtage og ansøge om SU via dette link

Handicaptillæg til EUD-elever på SU
Det er muligt for erhvervsskoleelever at søge om handicaptillæg til SU-bevillingen. Du kan søge om handicaptillæg, når du er optaget på en erhvervsuddannelse og har søgt om SU.

Du kan læse mere om handicaptillæg via dette link

 

SU-vejledning i Herning og Holstebro: