Sådan kommer du i gang

Kontakt en kommune

For at blive deltager på Godt på Vej til SOSU, skal du ansættes af en kommune.

Følgende kommuner samarbejder pt. med SOSU MV: Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune.

Kontakt en uddannelsesvejleder

Kontakt en uddannelsesvejleder på SOSU MV, hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene for at bliver deltager på Godt på Vej til SOSU.

Klik og kom i kontakt med en vejleder

Mulighed for at træne fagsprog og danne relationer

Jeg har arbejdet ufaglært på et plejecenter, inden jeg startede på Godt på Vej til SOSU. Det var jeg glad for, og jeg ville gerne tage en uddannelse, men jeg havde svært ved fagord, og jeg havde brug for hjælp til at blive bedre til at skrive dansk. På Godt på Vej til SOSU fik jeg øvet en masse fagord, og jeg lærte, hvordan jeg kan dokumentere og observere, hvilket har hjulpet mig meget.
Samuel - Tidl. Godt på Vej til SOSU, nu Grundforløb SOSU

Mange muligheder og bedre fagsprog

Jeg drømmer om at blive social- og sundhedsassistent! Godt på Vej til SOSU har givet mig mange muligheder, og jeg har fået mere viden om omsorg, fagsprog inden for SOSU-området og dansk generelt.
Maria Elanette - Tidl. Godt på Vej til SOSU, nu Grundforløb SOSU
Smilende elev i bordeaux cardigan

Jeg vil gerne kombinere to uddannelser

Godt på Vej til SOSU har givet mig mulighed for at starte vejen til at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Jeg er uddannet psykolog i Mexico, og jeg drømmer om at kombinere min psykologuddannelse med social- og sundhedsassistentuddannelsen fra Danmark.
Margie - Tidl. Godt på Vej til SOSU, nu Grundforløb SOSU

God støtte fra holdkammeraterne

Jeg gik på et rigtig godt Godt på Vej til SOSU-hold, hvor vi kom fra mange forskellige lande, men hjalp og støttede hinanden. Jeg har arbejdet som omsorgsperson i Filippinerne og som handicaphjælper i Danmark, og nu drømmer jeg om at blive social- og sundhedsassistent.
Margie - Tidl. Godt på Vej til SOSU, nu Grundforløb SOSU

Praktiske informationer

  • Har dansk som andet sprog 
  • Drømmer om at arbejde med omsorg
  • Drømmer om at arbejde med mennesker og gøre en forskel
  • Gerne vil arbejde intensivt med det danske sprog, kulturen på en dansk arbejdsplads og fagsprog relateret til social- og sundhedsområdet

  • Minimum bestået dansk 2 modul 6 – gerne danskprøve 3 eller lignende
  • Bestået matematik svarende til 9. klasses niveau
  • Gyldig opholdstilladelse og tilfredsstillende straffeattest

  • Forløbet er på 25 kursusuger og veksler mellem skole og praktik
  • Forløbet er på fuld tid

Du skal finde stillingsopslaget på din kommunes hjemmeside.

Du skal sende en ansøgning til din kommune.

Du kan finde stillingsopslaget på din kommunes hjemmeside.

Du ansøger og bliver ansat af din bopælskommune.

Du ansættes på fuld tid og modtager løn under hele forløbet. Du kan kontakte din bopælskommune og høre nærmere.

Ved forløbets afslutning har du mulighed for at søge ind på Grundforløb 2, såfremt du opfylder adgangskravene. 

Hvad kan du efter Godt på Vej til SOSU?

Renata, Danji og Saba har alle gennemført Godt på Vej til SOSU og er nu færdiguddannede som social- og sundhedshjælpere.. 

Læs artikel om de tre tidligere kursister

Samarbejdspartner og interesseret i at høre mere?

Vi gør indtryk og sætter aftryk - også på Instagram og TikTok

@sosumv