Første kursister fra Godt på vej dimitterer som social- og sundhedshjælpere

Fra Godt på Vej til helt i mål  

Pressemeddelelse

Når Renata, Danji og Saba sammen med mere end 40 nyuddannede social- og sundhedshjælpere dimitterer fra Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland fredag den 15. marts, er det første gang, at elever fra skolens kursusforløb for flersprogede, Godt på Vej til SOSU, er gået hele vejen og har afsluttet et hovedforløb på skolen

Renata Norkunaite, Danji Limu og Saba Beraki er blandt de mere end 40* social- og sundhedshjælpere, som fredag den 15. marts dimitterer på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland. Udover den nye titel har de det til fælles, at de ikke er opvokset i Danmark, og at de startede deres vej til en dansk uddannelse på kursusforløbet Godt på Vej til SOSU på SOSU MV.

- Jeg er uddannet sproglærer, men arbejdede med rengøring her i Danmark. Jeg ville meget gerne prøve noget andet end rengøring og fabriksarbejde, så jeg prøvede at sende en ansøgning, da jeg så reklamen for Godt på Vej til SOSU, fortæller 38-årige Renata Norkunaite fra Litauen. 

Hun har, lige som 40-årige revisoruddannede Danji Limu fra Kina og 42-årige Saba Beraki fra Eritrea, oplevet, at Godt på Vej til SOSU-forløbet har åbnet døre til uddannelse og job i Danmark: 

- Jeg starter på social- og sundhedsassistentuddannelsen 25. marts, fortæller Danji Limu stolt, mens Saba Beraki netop har sendt sit cv af sted til et job på et plejecenter, og Renata Norkunaite har en jobsamtale i kalenderen tre dage efter fredagens fejring. 

Alle tre er enige om, at introduktionen til uddannelse i Danmark via Godt på Vej til SOSU var givtigt. Efter endt kursusforløb var det nemmere at starte på grundforløbet, da emnerne var genkendelige, det gav tryghed at få en stille og rolig introduktion til fagsprog og lokale arbejdspladser, hvor kursisterne var i praktik undervejs på kurset, og kursisterne, der alle har en flersproget baggrund, var en stor hjælp for hinanden undervejs. 

Stor succes for SOSU MV
På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er glæden over at have tidligere Godt på Vej til SOSU-kursister blandt dimittenderne til fredagens fejring stor, og i det hele taget er det med stolthed, at man fra skolens ledelse ser, hvordan etableringen af kursusforløbet er lykkedes – og hvordan de tidligere kursusdeltagere nu er på vej ud for at bidrage på de lokale arbejdspladser eller dygtiggøre sig endnu mere: 

- Godt på Vej til SOSU har vist sig at være en succes på alle måder! Da vi startede første hold kursister i januar 2022 var det med store håb, men også lidt usikkerhed, da vi endnu ikke vidste, hvordan modtagelsen ville være blandt vores samarbejdspartnere og mulige kursusdeltagere. Men med uddannelsen af de første 16 social- og sundhedshjælpere med ophav i Godt på Vej-forløbet - og flere på vej, har det vist sig, at indsatsen bar frugt, siger afdelingsleder Lisa Knudsen, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland.

Hun fremhæver det gode samarbejde med de lokale kommuner og samarbejdspartnere samt det kæmpe engagement hos skolens undervisere og ikke mindst kursisterne selv, som er gået modigt og målrettet til opgaven med at lære det danske uddannelsessystem og social- og sundhedsområdet at kende.

* Med forbehold for, at alle består den afsluttende eksamen forud for dimissionen.


Fakta om Godt på vej til SOSU 

– introducerende kursusforløb for flersprogede i Midt- og Vestjylland 

  • Godt på vej til SOSU er målrettet flersprogede, som gerne vil arbejde som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent 
  • Godt på vej til SOSU er et 25 ugers AMU-forløb på fuld tid, som veksler mellem skole og oplæring 
  • Adgangskrav er minimum bestået dansk 2 modul 6
  • På kurset arbejdes der intensivt med det danske sprog, kulturen på en dansk arbejdsplads og fagsprog relateret til SOSU-området
  • Deltagerne ansøger hos og bliver ansat af den kommune, de bor i og modtager løn under hele forløbet