20/3-25: Temadag om elevdiversitet, relationsdannelse og den professionelle samtale

Temadag for SOSU-oplæringsvejledere til social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever

Emne: Elevdiversitet, relationsdannelse og den professionelle samtale

Tid: Torsdag 20. marts 2025 kl. 8.30-15.00

Sted: Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning - på skoletorvet

Frist for tilmelding: 10. marts 2025 (først til mølle, da der er begrænsede pladser)

Program følger

Oplægsholder: Lone Bundgaard Secher
Lone er ansat som adjunkt ved UCN act2learn, Aalborg, hvor hun blandet andet underviser på Diplom i erhvervspædagogik. 

Lone er uddannet sygeplejerske og har de sidste 20 år beskæftiget sig med pædagogik og læring indenfor det sundhedsfaglige felt. Derudover har hun flere års erfaring fra erhvervsskoleområdet og bidrager med erfaring fra praksisfeltet omkring erhvervspædagogik samt praksisnær forskning i simulation som pædagogisk metode. 

Lone er optaget af relationers betydning for læring og en særlig opmærksomhed på hvordan den professionelle samtale kan medvirke til dette.

Lone har fornyeligt været medforfatter i et kapitel om den reflekterede praktiker i SOSUserien – SSA, Somatisk sygdom og sygepleje.

 

Spørgsmål?