Evaluering af Projekt Ung i Velfærd

11 danske social- og sundhedsskoler har afholdt afslutningskonference for Projekt Ung i Velfærd med deltagelse af 150 rollemodeller og repræsentanter fra 11 kommuner plus landets øvrige kommuner, erhvervsskoler, regioner, Folketinget, KL, FOA m.fl.


I to år har de 150 rollemodellerne besøgt folkeskoler, talt med journalister og lavet opslag på skolernes sociale medier for at fortælle andre unge om, hvad man faktisk laver, når man arbejder som social- og sundhedshjælper/assistent og pædagogisk assistent.


Evalueringen viser, at unge-ambassadører er en vigtig del af løsningen for at rekruttere og fastholde flere unge til SOSU-skolerne.
Projektets model for etablering og drift af unge rollemodelskorps indenfor uddannelsessektoren kan inspirere andre aktører, der ønsker at igangsætte lignende.