Herning Folkeblads fondspriser 2024

SOSU MV vinder Herning årets uddannelsespris

Torsdag den 6. juni 2024 var repræsentanter fra Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland med direktør Inge Dolmer i spidsen til prisuddeling på Herning Folkeblad, hvor årets fondspriser blev overrakt.

SOSU MV vandt årets uddannelsespris særligt for initiativet, Godt på Vej til SOSU. Michael Nørager motiverede og uddelte prisen med en flot tale. Uddrag fra talen lød:

”På grund af den demografiske udvikling, vores almene sundhedstilstand og udfordringer med rekruttering og fastholdelse vil der i fremtiden blive endnu mere brug for de mennesker, som denne skole uddanner. Faktisk så er skolen centralt placeret i en række vanskelige omstillingsprocesser og i stedet for at spille ”offerkortet” har man formået at skabe en vaskeægte innovation. Det endda i relation til såkaldte ”wicked problems” – det’ jysk og betyder vilde problemer, der er svære at løse.”

”At prismodtagerskolen på denne måde giver meningsfyldte uddannelsesmuligheder for mennesker, der egentlig godt både kan og vil, men måske oplever benspænd af sproglig og kulturel karakter. Og at det så samtidigt er et initiativ, der er med til at sikre flere kvalificerede varme hænder til syge, udsatte børn og ældre. Ja det gør, at der er tale om en innovativ løsning på et vanskeligt problem.”

”Det selvansvar som alle parter (ansatte, kursister, kolleger på praktikstederne etc.) på denne måde udviser, er et fantastisk eksempel på, hvad vi også har brug for i mange andre sammenhænge. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle inspireres af det, som er lykkedes for jer i projekt Godt på Vej til SOSU. Et projekt, hvor det enkelte individ tager ansvar for sig selv og viser, at man både kan og vil gøre noget for, at vi i fællesskab skal lykkes.”

På SOSU MV er vi alle pavestolte, og vi glæder os over anerkendelsen af arbejdet med Godt på Vej til SOSU. Direktør Inge Dolmer fremhævede i sin takketale samarbejdspartnerne fra de lokale kommuner (Herning Kommune Ikast-Brande Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune), som har bidraget med hjerteblod og økonomi for, at vi sammen kunne søsætte og skabe en succes!

Med uddannelsesprisen følger 25.000 kroner, som SOSU MV bruger på et kunstværk. Et tuftet og 100 procent bæredygtigt værk - lavet af kunstneren Sara Pape – som produceres med restegarn fra Ege Carpets i Herning. 

Seks repræsentanter fra SOSU MV modtager uddannelsespris hos Herning Folkeblad.
Fra venstre: Michael Nørager, Safir Kunle, Maria Porse Laursen, Rikke Kyeddengaard, Lisa Nielsen, Inge Dolmer og Mette Marie Holck Pape fra SOSU MV. Foto: Malene Korsgaard/Herning Folkeblad