Information til censorer

Skolens censorer er ofte kolleger fra andre social- og sundhedsskoler samt frivillige, der på eget initiativ ønsker virke som censorer. Mange af disse personer kommer fra praktikområdet for skolens uddannelser og fra andre samarbejdende uddannelsesinstitutioner.

Hvis du ønsker at være censor på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, kan du downloade en ansøgningsblanket her på siden og sende den i udfyldt stand med relevante bilag til info@sosuherning.dk

 

Ansøgningsskema

Hvis du ønsker at blive censor på skolen, kan du hente ansøgningsskemaet her og efterfølgende sende det i udfyldt stand med relevante bilag til info@sosumv.dk

Hent ansøgningsskema

Skolens eksamensreglement

Bekendtgørelser

Her kan du læse relevante bekendtgørelser om prøver, eksamen, katakterskala og anden bedømmelse

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse