Regler og politikker

Alkoholpolitik

SOSU MV har tilsluttet sig de gymnasiale uddannelser i Region Midts fælles kodeks og ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne, uden at indtag af alkohol bliver dominerende.

Se skolens alkoholpolitik

Klagevejledning

Hvis du som elev på skolen ønsker at indgive en klage, skal du følge gældende retningslinjer.

Se skolens klagevejledning

Ordensregler

For at sikre høj trivsel er det vigtigt for os, at alle på SOSU MV kender og følger de regler for orden, som er vigtige for os og for det arbejdsmiljø, som vi giver til hinanden.

Se skolens ordensregler

Politik for brug af sociale medier

Sociale medier spiller en vigtig rolle, når vi som skole gør os attraktive over for potentielt nye elever og kursister. Vi agerer efter følgende regler, som du kan se i vores SoMe-politk.

Se skolens SoMe-politik

Røgfri Skoletid

Hos os betyder Røgfri Skoletid, at vi ikke vil være et sted, hvor unge og voksne lærer at ryge. Derfor ryger vi ikke i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område.

Se skolens Røgfri Skoletid-politik

Trivselspolitik

Herunder: sundhedspolitik, whistleblowerordning, politik om håndtering af krænkende handlinger samt mobning, politik om Røgfri Skoletid og sygefravær.

Se skolens trivselspolitik

Udbudspolitik Efter- og videreuddannelse

Se skolens udbudspolitik