Regler og politikker

Her kan du se skolens forskellige regler og retningslinjer:

Alkoholpolitik

SOSU MV har tilsluttet sig de gymnasiale uddannelser i Region Midts fælles kodeks og ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne, uden at indtag af alkohol bliver dominerende.

Se skolens alkoholpolitik

Klagevejledning

Se skolens klagevejledning

Trivselspolitik

Herunder: sundhedspolitik, whistleblowerordning, politik om håndtering af krænkende handlinger samt mobning, politik om Røgfri Skoletid og sygefravær.

Se skolens trivselspolitik

Udbudspolitik Efter- og videreuddannelse

Se skolens udbudspolitik