Samarbejde med kommuner

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland samarbejder med følgende seks kommuner omkring rekruttering og gennemførsel af elever til social- og sundhedsuddannelserne: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Struer Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samarbejdet udtrykkes konkret i Strategi: Rekruttering og fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne.

I strategien fokuseres på tre pejlemærker, som sætter en retning for, hvordan vi i fællesskab kan styrke rekrutteringen til uddannelserne og sikre høj gennemførsel.  

  • Vi fremmer god uddannelse alle steder
  • Vi skaber sammenhæng mellem skole og oplæring
  • Vi fortæller den gode historie sammen

 

Strategi: Rekruttering og fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne

FÆLLES OM TILTRÆKNING OG GENNEMFØRSEL:

SOSU MV ønsker at tiltrække flere elever til social- og sundhedsuddannelserne samt, at flere kommer i mål med deres uddannelse. 

Derfor har vi sammen med de seks samarbejdskommuner udarbejdet en fælles strategi for rekruttering og fastholdelse. 

Hent strategien via dette link

 

 

 

 

Fælles kvalitetsaftale

FÆLLES OM GODE RAMMER I OPLÆRINGEN:

For kommunale oplæringsforløb for social- og sundhedselever i de seks samarbejdskommuner (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer) er der udarbejdet en fælles kvalitetsaftale, som skal være med til at sikre de gode rammer for eleverne ude i oplæringen.

Den fælles kvalitetsaftale skal opfattes som en hensigtserklæring, og det vil variere, hvornår de enkelte kommuner når de forskellige dele af aftalen.

Hent kvalitetsaftalen via dette link

 

 

 

 

Vil du høre mere?

Inge Dolmer
Inge Dolmer
- Direktør