Praktik

Uddannelserne på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er vekseluddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem skoleforløb og praktikforløb, og halvdelen eller mere end halvdelen af elevernes uddannelsestid foregår i praksis. 

Praktikken og skolen har et tæt samarbejde og en lang række kontaktflader. I hverdagen handler det især om samarbejdet omkring den enkelte elev i praktikken og om løbende information i forbindelse med uddannelsens teoretiske indhold samt vejledningen i praktikken. 

Vi har samlet links til materialer samt mødedatoer og kontaktoplysninger til relevante personer på skolen.

Grundforløb

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedsassistent

Pædagogisk assistent