Det er aldrig for sent at blive faglært!

På SOSU-skolerne uddanner vi elever i alle aldre, og det er aldrig for sent at få papir på dine kompetencer! Som voksen på 25 år eller derover, skal du tage din erhvervsuddannelse som EUV = ErhvervsUddannelse for Voksne.

Der findes tre typer EUV:

 • EUV 1 er for dig med mindst 2 års relevant erhvervserfaring
 • EUV 2 er for dig med en anden uddannelse og mindre end 2 års relevant erhvervserfaring
 • EUV 3 er for dig uden uddannelse eller relevant erhvervserfaring

For dig, der 25 år eller derover, kigger vi på eventuel tidligere skolegang, erhvervserfaring og kompetencer opnået i fritiden. Ud fra den samlede erfaring vurderes det, om du skal tage hele uddannelse eller kun dele heraf.

Dette vurderes ved hjælp af en realkompetencevurdering (RKV).

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering (RKV) er en kortlægning af dine formelle og uformelle kompetencer. Der vurderes særligt på:

- Uddannelseserfaring
- Erhvervserfaring

RKV'en laves af en uddannelsesvejleder og finder enten sted på skolen eller via telefon.

På baggrund af RKV'en fastlægges dit uddannelsesforløb, og det afgøres, om du har mulighed for afkortning af uddannelsen.

Se her, hvordan du bestiller tid til en RKV

Hvis du er fyldt 25 år og er interesseret i at tage en EUV-uddannelse, skal du som en start have lavet en realkompetencevurdering (RKV).

Med en RKV kortlægger skolens vejleder dine personlige og faglige kvalifikationer og med disse bestemmes længden af din uddannelse. RKV'en erstatter en egentlig ansøgning.

 Sådan bestiller du tid til en realkompetencevurdering (RKV)

Du tilmelder dig en RKV-dag på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland. Vi udbyder et udvalg af RKV-dage, enten i Herning eller Holstebro, hvor du skal møde op på skolen på det aftalte tidspunkt.

Tilmelding dig til RKV via linket her

 


Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at bestille din RKV eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder. Du kan også aftale tid til et personligt møde, hvis du gerne vil høre mere.

Se kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link

 

Du kan tage en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), hvis:

 • Du er fyldt 25 år

Derudover skal du som hovedregel:

 • Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning

 • Have bestået afgangsprøven fra folkeskolen eller anden tilsvarende prøve med karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau) - ellers kan du gå til optagelsesprøve

 • Have en samtale med erhvervsskolen, hvor en vejleder vurderer din uddannelsesparathed

Er du fastansat?

 • Tal med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale, som sikrer dig voksenelevløn under hele din EUV.

 • Alternativt kan du tage uddannelsen på orlov, uden løn fra din arbejdsplads.

 


Er du ledig?

 • Kan du kontakte dit jobcenter for at høre, om du er berettiget til at få EUV skrevet ind i din jobplan. Hvis du får uddannelsen bevilliget, modtager du dagpenge under forløbet.

 • Alternativt kan du søge om SU. Læs mere om SU via linket her

Al information sendes til e-Boks

Når du har søgt ind, er det vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

Det er hertil, skolen sender praktiske informationer vedrørende optagelse og uddannelsesstart. Derudover er det også i e-Boks, at du som kommende elev modtager det UNI-Login, som skal bruge for at logge på skolens it-system, når du starter på din uddannelse.


Uddannelsesstart

Cirka en måned inden uddannelsesstart, modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvor du får informationer omkring din første skoledag.

Din første tid på skolen består som udgangspunkt af fælles velkomst, rundvisning med præsentation af skolen, biblioteket og de fælles faciliteter samt en introduktion til skolens it-system. Du rystes sammen med de andre elever i din klasse, og du møder din kontaktlærer.


Brug for hjælp til at læse/regne/stave

Hvis du oplever at have udfordringer ift. dine læse-, regne- eller stavefærdigheder, kan du kontakte skolens uddannelsesvejledning og få hjælp til at afklare, om du kan få tildelt hjælpemidler til brug i undervisningen. Det er en fordel for dig at få dette afklaret, inden du starter din uddannelse, så du kan få den bedst mulige start.

Find kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link

Brug for hjælp?

Lis
Lis
- Uddannelsesvejleder

Pædagogisk assistent på 42 uger

Er du fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring* fra pædagogisk praksis, har du mulighed for at tage en afkortet pædagogisk assistentuddannelse.

Uddannelsen er for dig, der elsker at arbejde indenfor det pædagogiske område, har erhvervserfaringen men også gerne vil have det teoretiske fundament i orden.

Du kan tage uddannelsen til pædagogisk assistent, som et afkortet og sammenhængende teoretisk forløb på 42 uger.

På de 42 uger får du papir på dine kompetencer, og du får den nyeste viden og teori inden for faget, så du kan blive en endnu dygtigere fagperson ude i praksis.

Uddannelsesstart: Kontakt skolens elevadministration og hør nærmere

Du skal derudover kunne dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer). Alternativt kan du tage førstehjælp og brandbekæmpelse under uddannelsen.

* Relevant erfaring betyder i dette tilfælde, at du skal have erfaring fra ansættelse i det pædagogiske praksisfelt, f.eks. som dagplejer, pædagogmedhjælper, fritids- og klubmedarbejder, legepladsmedarbejder eller omsorgs- og pædagogmedhjælper.

 

Social- og sundhedshjælper på 17 uger

Er du fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring*, har du mulighed for at tage en afkortet social- og sundhedshjælperuddannelse.

Uddannelsen er for dig, der elsker at arbejde indenfor social- og sundhedsområdet, har erhvervserfaringen men også gerne vil have det teoretiske fundament i orden.

Du kan tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper, som et afkortet og sammenhængende teoretisk forløb på 17 uger.

På de 17 uger får du papir på dine kompetencer, og du får den nyeste viden og teori inden for faget, så du kan blive en endnu dygtigere fagperson ude i praksis.

Uddannelsesstart: Kontakt skolens elevadministration og hør nærmere

Du skal derudover kunne dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer). Alternativt kan du tage førstehjælp og brandbekæmpelse under uddannelsen.

* Relevant erfaring betyder i dette tilfælde, at du skal have erfaring fra ansættelse i hjemmeplejen og på et plejecenter.