Social- og sundhedshjælper på 17 uger

Er du fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring*, har du mulighed for at tage en afkortet social- og sundhedshjælperuddannelse.

Uddannelsen er for dig, der elsker at arbejde indenfor social- og sundhedsområdet, har erhvervserfaringen men også gerne vil have det teoretiske fundament i orden.

Du kan tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper som et afkortet og sammenhængende teoretisk forløb på 17 uger.

På de 17 uger får du papir på dine kompetencer, og du får den nyeste viden og teori inden for faget, så du kan blive en endnu dygtigere fagperson ude i praksis.

Uddannelsesstart: Kontakt skolens elevadministration og hør nærmere

Du skal derudover kunne dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer). Alternativt kan du tage førstehjælp og brandbekæmpelse under uddannelsen.

* Relevant erfaring betyder i dette tilfælde, at du skal have erfaring fra ansættelse i hjemmeplejen eller på et plejecenter.

Hvis du er interesseret i at tage social- og sundhedshjælperuddannelsen som EUV1, skal du til en start have lavet en realkompetencevurdering (RKV).

Med en RKV kortlægger skolens vejleder dine personlige og faglige kvalifikationer og med disse bestemmes længden af din uddannelse. RKV'en erstatter en egentlig ansøgning.

 Sådan bestiller du tid til en realkompetencevurdering (RKV)

Du tilmelder dig en RKV-dag på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland. Vi udbyder et udvalg af RKV-dage, enten i Herning eller Holstebro, hvor du skal møde op på skolen på det aftalte tidspunkt.

Du kan læse meget mere om realkompetencevurdering via linket her

Tilmeld dig til en RKV-dag via linket her

 


Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at bestille din RKV eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder. Du kan også aftale tid til et personligt møde, hvis du gerne vil høre mere.

Se kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link

 

Som EUV1-elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen har du følgende fag:

Valgfag:

 • Engelsk E
 • Tysk fagrettet
 • Simulation og praktiske færdigheder

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfri Uddannelsesspecifikke fag:

 • Samarbejde med borgere med demens og deres pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgere med psykisk sygdom
 • Social- og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

EUV1-elever har relevant erhvervserfaring, inden de starter på uddannelsen. Du skal derfor ikke i oplæring, mens du tager din social- og sundhedshjælperuddannelse.

Er du fastansat?

 • Tal med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale, som sikrer dig voksenelevløn under hele din EUV.

 • Alternativt kan du tage uddannelsen på orlov, uden løn fra din arbejdsplads.

 


Er du ledig?

 • Kan du kontakte dit jobcenter for at høre, om du er berettiget til at få EUV skrevet ind i din jobplan. Hvis du får uddannelsen bevilliget, modtager du dagpenge under forløbet.

 • Alternativt kan du søge om SU. Læs mere om SU via linket her

Al information sendes til e-Boks

Når du har søgt ind, er det vigtigt, at du holder øje med din e-Boks.

Det er hertil, skolen sender praktiske informationer vedrørende optagelse og uddannelsesstart. Derudover er det også i e-Boks, at du som kommende elev modtager det UNI-Login, som skal bruge for at logge på skolens it-system, når du starter på din uddannelse.


Uddannelsesstart

Cirka en måned inden uddannelsesstart, modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvor du får informationer omkring din første skoledag.

Din første tid på skolen består som udgangspunkt af fælles velkomst, rundvisning med præsentation af skolen, biblioteket og de fælles faciliteter samt en introduktion til skolens it-system. Du rystes sammen med de andre elever i din klasse, og du møder din kontaktlærer.


Brug for hjælp til at læse/regne/stave

Hvis du oplever at have udfordringer ift. dine læse-, regne- eller stavefærdigheder, kan du kontakte skolens uddannelsesvejledning og få hjælp til at afklare, om du kan få tildelt hjælpemidler til brug i undervisningen. Det er en fordel for dig at få dette afklaret, inden du starter din uddannelse, så du kan få den bedst mulige start.

Find kontaktoplysninger til skolens uddannelsesvejledning via dette link

Brug for hjælp?

Lene
Lene
- Uddannelsesvejleder